Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp oktober 2013

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Najaarsaanbod Steunpunt Jeugdhulp

We verwelkomen jullie graag tijdens de studiedag Praktijkboeken Jeugdhulp over lichamelijkheid, intimiteit & seksualiteit (6 november 2013), en/of op de opleiding Herstelgericht werken in de leefgroep (5 en 16 december 2013 en 7 januari 2014).

Alle informatie over de intersectorale kennisdeling Integrale Jeugdhulp is terug te vinden op www.vormingjeugdhulp.be

Artikel ‘Nieuwe mogelijkheden om het beroepsgeheim te doorbreken’

In het juni nummer van Welwijs (2013, jaargang 24, nr2) schreef Min Berghmans, directeur van Steunpunt Jeugdhulp, een artikel over de mogelijkheid tot het doorbreken van het beroepsgeheim bij kwetsbare personen, of op basis van partnergeweld.

Studiedag MediaTrain

Vorige week werd het project MediaTrain afgesloten met een studiedag. Alle powerpoints van de studiedag en veel meer over de thema’s mediawijsheid, nieuwe media en online methodieken is te vinden op www.e-hulpvlaanderen.be

E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

Lydwine Huizinga, Steunpunt Jeugdhulp, schreef een artikel over “Anonieme hulpverlening: wat te doen bij verontrusting ?” en Christel De Craim, FOD Justitie- Dienst Jeugdproblematiek, schreef over “Vrouwelijke Genitale Verminking – VGV – niet bij ons?”. Beide artikels zullen verschenen in de editie van eind oktober. Natuurlijk vind je in het e-zine nog meer interessante nieuwtjes en lectuur, met ondermeer het "monnikarrest". Ben je nog niet op het e-zine geabonneerd? Organisaties en pleegouders uit de Bijzondere Jeugdzorg, en CAW’S krijgen via Steunpunt Jeugdhulp toegang tot de database. Je kan alle info hier vinden.

Dag van de Jeugdzorg

Op 3 oktober werd de jeugdhulp in de kijker gezet tijdens de Dag van de Jeugdzorg. Daarbij werd stilgestaan bij de rol van cultuur voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp. De Prijs Jeugdzorg 2013 ging naar het Oranjehuis, met het project Outboxx. Dit project stimuleert de sociale cohesie en integratie van jongeren in de bredere samenleving door hen actief en passief te laten deelnemen aan cultuur. Op deze manier kunnen de jongeren proeven van het culturele aanbod.

“Zo werken wij”

Onlangs ontwikkelde vzw Cachet, netwerk van jongeren en jongvolwassenen met een jeugdhulpervaring, een vorming rond het Decreet rechtspositie van de Minderjarige. Aan de hand van filmfragmenten lichten jongeren en jongvolwassenen met een jeugdhulpervaring de 11 rechten uit het decreet toe, vertellen ze over hoe zij hiermee in contact zijn gekomen, spelen ze situaties na die zich in hun leven hebben voorgedaan,… Deze vorming is gericht naar jongeren en begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg. Meer info bij kris.cachetvzw@gmail.com

Steunpunt Jeugdhulp vzw zoekt nieuwe collega

We zoeken versterking voor ons team met een multi-inzetbare stafmedewerker die ook de praktische kanten van vorming en ontmoeting voor jeugdhulpverleners op zich kan nemen. Vertrouwdheid met computertoepassingen is vereist om vlot om te gaan met inschrijvingsformulieren, mailinglijsten, elektronische nieuwsbrieven en bevragingen. We bieden een halftijdse tewerkstelling gedurende 6 maanden. Hier vind je alle info.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina