Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp november 2013

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Vorming Jeugdhulp van start

Op 15 november werd de aftrap gegeven van de reeks Vorming Jeugdhulp. Deze bereidt de jeugdhulpverleners voor om hun opdrachten op te nemen in het vernieuwde landschap. De inschrijvingen verliepen razend snel en alle tien de vormingsmomenten zijn volzet. Maar we kunnen alvast meedelen dat er vanaf januari 2014 bijkomende data bekend worden gemaakt. Via www.vormingjeugdhulp.be houden we je op de hoogte.

Nieuwe medewerker Steunpunt Jeugdhulp

In het kader van Vorming Jeugdhulp wierf Steunpunt Jeugdhulp zopas een nieuwe medewerkster aan. Tinne Lambert zal de taken vorming en informatie voor haar rekening nemen. Je kan haar alvast ontmoeten tijdens de komende vormingen jeugdhulp, verspreid over heel Vlaanderen.

E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

De laatste editie van 2013 is een themanummer, gewijd aan internationale kinderontvoering. Je vindt in dit nummer een artikel van Hilde Demarré van Child Focus: “De kunst van bemiddeling in grensoverschrijdende familieconflicten” en een artikel van Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie: “ Kind ontvoerd naar het buitenland. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag”. Daarnaast de gekende interessante nieuwtjes en publicaties omtrent jeugd en kinderrechten. Het volgende nummer mag je verwachten eind januari 2014.

Cultuurgevoelige Jeugdhulp

Dit najaar is het zover. Na de voorbereidingen van de expertgroepen en het projectteam worden de eerste acties voor en door hulpverleners uitgerold. We geven u graag een beknopt overzicht mee van deze activiteiten en hun eerste resultaten. Daarnaast staat het uittesten van het informatiepunt (informatie, advies, consult) bijna in de steigers en krijgt de ondersteuningsstructuur voor het expertisenetwerk stilaan vorm. Wie wil deelnemen, meer wil weten, of een bijdrage kan leveren aan de uitbouw van het expertisenetwerk, kan contact opnemen met fleur.rooms@steunpunt.be.

“Zo werken wij”

De website www.get-real.be werd op vrijdag 4 oktober gelanceerd. Get Real! is een portaalsite voor jongeren die vanuit een residentiële situatie (begeleid zelfstandig wonen, leefgroep, …) naar een volledig zelfstandig bestaan overstappen. De website is overzichtelijk opgebouwd en behandelt de thema’s wonen, werken/studeren, welzijn en mobiliteit. De inhoud werd samengebracht op advies en in samenwerking met een aantal BZW-diensten uit heel Vlaanderen en in het kader van de projectoproep “Bevorderen van mediawijsheid” van Minister Lieten.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina