Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp december 2013

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine

Pleegouderboek

Pleegouders en -diensten doen al jaren een beroep op de (juridische) expertise van Steunpunt Jeugdhulp. Min Berghmans en Annemie Van Looveren bundelden nu de meest gestelde en uit het leven gegrepen vragen in een praktisch naslagwerk. De antwoorden op deze vragen hebben een praktische en juridische invalshoek en vullen de expertise van de pleegzorgbegeleider aan. Kandidaat-pleegouders krijgen een zicht op de mogelijkheden en grenzen van deze vorm van hulpverlenen.

De antwoorden in dit boek houden al rekening met nieuwe Decreet Pleegzorg dat op 1 januari 2014 in werking treedt.

Je kan het boek bestellen via de website van Politeia.


Juridische FAQ

Op basis van de vragen omtrent kinderrechten die aan de helpdesk Steunpunt Jeugdhulp gesteld werden in 2013, voegden we opnieuw een 30-tal vragen toe aan de Frequently Asked Questions.
Wil jij ook weten:

  • of de ouders van een pleegkind aansprakelijk blijven?
  • wie beslist over dringende medische noodzakelijke handelingen bij een minderjarige?
  • of je een GSM-nr van cliënt mag doorgeven aan de politie ?
  • welke info je aan papa en mama mag geven in een vechtscheiding ?

Neem dan snel een kijkje.
Wordt je als hulpverlener vaak geconfronteerd met vragen over kinderrechten, leg ze voor aan de juridische helpdesk van Steunpunt Jeugdhulp.
 

Extra werkkrachten via werkplekleren

Heeft u graag een gemotiveerde extra werkkracht die gedurende een volledig academiejaar uw team versterkt? Na een jaar werkplekleren in de sociale economie en met een stevige basis in gezinsgericht werken, gaan derdejaarsstudenten uit het jongerentraject van de opleiding professionele bachelor Gezinswetenschappen (HUB-KAHO) deze uitdaging graag aan. Vorige jaren werkten ze samen met diverse actoren uit de jeugdhulp: MPI’s, dagcentra, OOOC’s, pleegzorgdiensten, …
Organisaties en instellingen die interesse hebben voor het samen uitbouwen van werkplekleren kunnen contact nemen met Joris Dewispelaere, praktijkcoördinator (telefonisch op 02 240 68 45). Meer informatie vindt u via deze link: www.hig.be/documenten/wpingw.pdf


“zo zullen wij werken”

Op woensdag 18 december 2013 presenteerde de werkgroep Jeugdsanctierecht haar concrete voorstellen voor een toekomstig jeugdsanctiedecreet.
De voorstellen voor een nieuw kader om op jeugddelinquentie te reageren, beperken zich niet tot de (toekomstige) Vlaamse bevoegdheden, maar raken ook aan de rechterlijke organisatie. De 5 algemene principes (verantwoordelijkheid, constructief sanctioneren, rechtswaarborgen, complementariteit van herstel, welzijn en justitie, opsluiting als ultimum remedium) zijn in een nieuw boek verder uitgewerkt tot meer concrete teksten, met voorstellen tot wijziging. De zesde staatshervorming biedt immers de mogelijkheid om te werken aan een vernieuwd beleid. Het nieuwe boek ‘Jeugdsanctierecht voorgesteld – Naar een constructief jeugdsanctierecht’ werd uitgegeven door uitgeverij Larcier. Op het publieksmoment kwamen alvast kritische reacties vanuit de magistratuur, wat de nood aan verkennen van de mogelijkheden met de federale overheid bevestigt. Ook de afstemming tussen, of gelijktijdige toepassing van (opgelegde) hulpverlening en het jeugdsanctierecht zal de nodige aandacht vragen.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina