Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp maart 2014

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Online bevraging Steunpunt jeugdhulp

En wat vind jij eigenlijk van Steunpunt Jeugdhulp? Welke opdrachten moeten we volgens jou opnemen? Vind je bij ons alle informatie die je zoekt? Wat kan anders en beter?
Laat het ons weten via deze korte enquête.

Studiedag ‘Van tevredenheidsmeting naar cliëntparticipatie’

In ons vorige e-zine kon je al kennismaken met het boek ‘Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp’. Op de studievoormiddag van donderdag 22 mei belichten we de thema’s tevredenheidsmeting, cliëntenfeedback en cliëntparticipatie vanuit verschillende invalshoeken. Meer info en inschrijven doe je via deze link.

Gelezen en goedgekeurd

  • Kinderen en jongeren tussen de plooien. ALERT
    Ludo Serrien (SAW) en Lieve Balcaen (Steunpunt Jeugdhulp) interviewden deze maand kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Aanleiding was het werkingsverslag dat eind vorig jaar werd gepresenteerd. Een gesprek over vermaatschappelijking van de jeugdzorg, GAS boetes, jeugdsanctierecht en meer.
  • Crisisjeugdhulp in het oude en nieuwe hulpverleningslandschap. Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten
    Lydwine Huizinga en Min Berghmans (Steunpunt Jeugdhulp) overlopen de mogelijkheden die voorzieningen hebben wanneer ze worden geconfronteerd met een crisis. De bestaande structuur blijft grotendeels behouden, maar een aantal wijzigingen verdienen een kritische blik.

Een nieuwe naam voor Binc?

Vanaf 1 januari 2015 zullen voorzieningen uit de Bijzondere Jeugdzorg weer kunnen registreren in de nieuwe versie van Binc. In de communicatie hierover spraken we tot nu toe steeds van Binc 2.0. Maar misschien is een andere naam wel beter nu Binc er helemaal anders zal uitzien? Laat het weten via deze poll.

“Zo werken wij”

Eind 2013 stelde het Agentschap Jongerenwelzijn middelen ter beschikking om de samenwerking tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie en andere jeugdhulpvoorzieningen verder vorm te geven. De brugfunctie maakt de brug tussen de voorzieningen van de geestelijke gezondheidszorg onderling, en met Justitie. De brugfunctie heeft als doel een specifiek zorgtraject uit te bouwen voor de doelgroep jongeren met een forensisch psychiatrische problematiek.
Voor Oost- en West-Vlaanderen betekende dit de start van drie projecten, het ene al wat nieuwer dan het andere:

  1. Crossover (Oost-Vlaanderen)
  2. Forensisch Zorgtraject (Oost- en West-Vlaanderen)
  3. Zorgtraject Crisispreventie (West-Vlaanderen)

Je leest er alles over op www.brugfunctieowvl.be


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina