Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp april 2014

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Jaarverslag Steunpunt Jeugdhulp

In de lente presenteren we graag een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar. Een goede gewoonte die gemeenzaam bekend is als: het jaarverslag.
Nalezen kan je hier.

Inschrijven opleiding veiligheidsconsulent

Vorige maand organiseerde Steunpunt Jeugdhulp 5 provinciale infodagen in het kader van het project ICT-veiligheidsbeleid voor voorzieningen bijzondere jeugdbijstand (meer info). Ondertussen kan je ook inschrijven voor een driedaagse opleiding tot veiligheidsconsulent.

Er worden drie reeksen georganiseerd, telkens voor 20 deelnemers. Enkel personeelsleden uit voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg kunnen deelnemen (1 deelnemer per voorziening!).
Inschrijven doe je hier.

E-zine TJK

In het e-zine TJK kan je deze maand onder meer lezen over “Cyberpesten” van de hand van Erika Coene, studiedienst Gezinsbond. Daarnaast is er een zeer praktisch artikel “Definitief uitgesloten op school. Wat nu?” van Mieke Richart van Meldpunt Onderwijs.

We startten ook met het updaten van een aantal artikels aan nieuwe regelgeving o.a. aanpassing aan het vernieuwde jeugdhulplandschap. Zo kan je een geüpdatet artikel lezen m.b.t. beroepsgeheim op sociale netwerksites en m.b.t. verontrusting.
En natuurlijk willen we jullie een aantal interessante nieuwsberichten en publicaties niet onthouden.
Neem zeker een kijkje op: www.jeugdenkinderrechten.be

Straffer in herstel – dialoogdag 15 mei 2014

Met de dialoogdag ‘Straffer in Herstel’ nodigt het Platform voor Herstelgericht Werken op School iedereen uit die met herstelprocessen op school te maken krijgt. Hoewel de dag vooral gericht is op deelnemers uit het onderwijs, zijn ook jeugdhulpverleners met ervaring in herstelgericht werken welkom. Het is een kans om ervaringen uit te wisselen en samen te zoeken hoe de implementatie kan verbeterd worden. Bob Peeters van South Research leidt de dag in goede banen.
Meer info op www.herstelgerichtwerkenopschool.be

“Zo werken wij”

De start van de Integrale Jeugdhulp in heel Vlaanderen had ook gevolgen voor de website van Jongerenwelzijn. De structuur en inhoud werden aangepast waar nodig en er werd een heel nieuwe deelwebsite voor professionelen gelanceerd. Deze richt zich tot jeugdhulpaanbieders en tot de private voorzieningen die erkend zijn en gesubsidieerd worden door Jongerenwelzijn. Ook het Vlaams Loket Jeugdhulp heeft een nieuwe opbouw gekregen.
Vergeet ook niet in te schrijven op de nieuwsbrief.

Niet vergeten


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina