Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Aanleiding voor het project ‘ICT veiligheidsbeleid voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand’ is dat in de uitvoering van het nieuwe decreet betreffende de Integrale Jeugdhulp een reeks gegevensstromen worden uitgebreid. Eén van die gegevensstromen gaat over gegevens uit het Rijksregister. Jeugdhulpaanbieders wisselen elektronische gegevens uit en dienen daarom een veiligheidsconsulent aan te duiden.

Omdat de jeugdhulpaanbieders elektronisch persoonsgegevens uitwisselen dienen ze volgens artikel 9 van het e-Gov decreet (decreet 18 juli 2008) een veiligheidsconsulent aan te duiden die waakt over het veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid reflecteert hoe de voorziening omgaat met de privacygegevens op een veilige manier. Voor wie niet thuis is in deze reglementering, is dit niet evident...

Wie meer wil lezen, vind heel wat informatie op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), beter bekend als 'de privacycommissie'.

 

Afgelopen maart 2014 organiseerde Steunpunt Jeugdhulp provinciale informatiesessies onder leiding van twee veiligheidsconsulenten. Zij gaven een toelichting op de Privacywet, waaruit een aantal verplichtingen voortvloeien waar voorzieningen uit de jeugdhulp aan moeten voldoen. Inzicht in een aantal begrippen uit de Privacywet is hiervoor onontbeerlijk. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder persoonsgegevens? Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in? Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en met welke basisprincipes dient de verantwoordelijke voor de verwerking rekening te houden? En last but not least; welke rol heeft een veiligheidsconsulent te vervullen en hoe ziet zijn takenpakket er uit?

Een toegankelijk antwoord op bovenstaande vragen is terug te vinden in de presentatie van de informatiesessies.

Degenen die op zoek zijn naar meer informatie over relevante wetgeving kunnen het boek ‘Verwerking van Persoonsgegevens’ van Prof. Frankie Schram raadplegen. Dit boek wordt omschreven als ‘een eenvoudig en praktisch basiswerk voor al wie regelmatig met persoonlijke data in aanraking komt.

Prof. Schram stelt de volgende vragen centraal:
• Op wie is de privacywetgeving van toepassing?
• Wat zijn de voorwaarden voor verwerking?
• Welke rechten kan de betrokkene uitoefenen?
• Welke verplichtingen rusten op de verantwoordelijke van de verwerking?
• Hoe werkt de Privacycommissie?
• Wat doet de Vlaamse toezichtcommissie voor het bestuurlijk elektronisch gegevensverkeer?

Ter beantwoording van deze vragen vangt het boek aan met een analyse van de fundamentele rechten en specifieke internationale en Europese wetgeving. Gezien de complexiteit van de materie is het een beknopte weergave. Voor niet-juristen is het echter wel een uitdaging om de vrij droge stijl te volgen en is de tekst niet zo eenvoudig als in de boekomschrijving wordt aangekondigd. Het derde hoofdstuk is toegankelijker opgebouwd en interessant voor diegenen die meer achtergrond informatie zoeken over de Privacywet. De wet wordt stapsgewijs geanalyseerd, waarbij bovenstaande vragen op heldere wijze worden beantwoord.

Hoewel de ‘Verwerking van persoonsgegevens’ niet altijd zo eenvoudig weg leest als de achterflap belooft, biedt het een goede verdieping op de presentatie van de informatiesessies die Steunpunt Jeugdhulp organiseert en hiermee een aanrader voor voorzieningen die meer willen weten over de regelgeving m.b.t. het veiligheidsbeleid waaraan zij moeten voldoen.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina