Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp mei 2014

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Cultuurgevoelige Jeugdhulp

Het afgelopen jaar bouwde het project Cultuurgevoelige Jeugdhulp een expertisenetwerk uit ter ondersteuning van professionals in het werken met minderjarigen met een migratieachtergrond. Ter afsluiting van dit project vindt op 19 juni 2014 de Netwerkdag Cultuurgevoelige Jeugdhulp plaats voor professionals die werkzaam zijn op het vlak van cultuurgevoelige hulpverlening.
Tijdens deze dag wordt ingegaan op een aantal basismechanismen van ‘lerende netwerken’ en kennisdeling over cultuurgevoelige thema’s in de jeugdhulp. Je krijgt gelegenheid om je netwerk uit te breiden met professionals uit verschillende regio’s en sectoren in Vlaanderen, ervaringen over good practices en knelpunten te delen en de mogelijkheden te verkennen om lokaal een netwerk Cultuurgevoelige Jeugdhulp op te zetten en meer! Geïnteresseerd? Mail naar Anneleen.Allart@bwr.be of Lies.Simons@cawantwerpen.be.

E-zine TJK

Dit e-zine TJK is een themanummer gewijd aan het verhoor van minderjarigen als slachtoffer, als getuige of als dader. In drie artikels vind je een praktische toelichting van de salduz-regelgeving.
Daarnaast vind je ook in dit nummer weer een aantal interessante actuele berichten en publicaties.
Het volgend nummer van het ezine TJK mag je verwachten eind juni.

Bouwstenen actieplan online hulp

Op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, werkte de Arteveldehogeschool de voorbije maanden aan voorstellen voor een beleidskader voor onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen.
Dankzij de inbreng van enkele honderden welzijnswerkers en zorgverstrekkers op input- en feedbacksessies, via inspirerende praktijken en een onlinebevraging, werden nu beleidsvoorstellen uitgewerkt voor de verdere ontwikkeling en erkenning van onlinehulp.

Klik hier voor het rapport en de samenvattende brochure van Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp.

Vorming herstelgericht werken in de leefgroep

Vechtpartijen en bedreigingen, opzettelijke beschadigingen, kleine diefstallen: iedereen die leefgroepen begeleidt, maakt het mee. Het effect van louter sanctioneren is gering. In het najaar geeft Steunpunt Jeugdhulp, samen met Ligand een driedaagse vorming over hoe je meer herstelgericht kan werken in de leefgroep. Je maakt kennis met de basisprincipes van herstelgericht werken. Je krijgt een introductie in het organiseren van pro-actieve cirkels en je oefent het herstelgesprek. Data 7-16-21 oktober. Organisatie: Katholieke Hogeschool Leuven. Lees meer: http://www.khleuven.be/Studeren-aan-de-KHLeuven/Verder-studeren/Permanente-vorming/Sociaal-agogisch-werk

“Zo werken wij”

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen Jeugdzorg Emmaüs
Vroeger was het eenvoudig: als vader sprak, luisterden de kinderen. In onze huidige maatschappij zijn de meeste klassieke gezagsfiguren – ouder, opvoeder, leraar – hun vanzelfsprekende autoriteit kwijt.
Groepswerkingen ervaren steeds meer moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende jongeren. Duidelijke grenzen stellen en consequent optreden wordt moeilijk. Men dreigt vast te raken in verschillende vormen van escalaties. Dreigen, eisen, straffen, preken enz. worden afgewisseld met toegeven om de lieve vrede te bewaren.
De principes van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit, ontwikkeld door de Israëlische psycholoog Haim Omer, bieden een antwoord tegen deze vormen van escalatie. Er zijn twee basiscomponenten in deze benadering: het bieden van actieve weerstand tegen probleemgedrag en het vermijden van escalatie.
In samenwerking met de provincie Antwerpen heeft Jeugdzorg Emmaüs zijn medewerkers en 60 externe deelnemers uit de provincie laten trainen in deze methodes door The New Authority Center uit Israël. Voor meer informatie: www.prakticum.be
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina