Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Met subsidies vanuit het Europees Integratiefonds en Integrale Jeugdhulp werkten Steunpunt Jeugdhulp (project coördinatie) en copromotor Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (website – infopunt) samen aan dit project. Het project werd in Brussel en Antwerpen uitgevoerd door twee partners: de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad en het CAW Antwerpen.

Wat is een expertisenetwerk cultuurgevoelige jeugdhulp?

Een expertisenetwerk is een netwerk waarin professionals kennis opbouwen en wederzijds van elkaar kunnen leren. We omschrijven het expertisenetwerk cultuurgevoelige jeugdhulp als “een interactief netwerk van en voor professionals uit de integrale jeugdhulp gericht op uitwisseling en ontwikkeling van praktijkgerichte expertise over cultuurgevoelige jeugdhulp. Dit om de toegankelijkheid van de jeugdhulpverlening te verhogen”. Het expertisenetwerk bestaat uit lokale netwerken die opgebouwd zijn uit expertengroepen, actiegroepen en een informatiepunt.

 

Doelstelling is om:
1. Het jeugdhulpaanbod beter bekend maken bij ouders, kinderen en jongeren en hun toeleiders.
2. De bevordering van cliëntparticipatie.
3. De afstelling tussen vraag en aanbod verbeteren.
4. Een signaalfunctie op te nemen ten aanzien van overheden.

Op basis van de bevindingen uit het project is een conceptnota en een draaiboek opgesteld en wordt er zowel lokaal, bovenlokaal als in andere regio’s naar verankering gezocht.

De projectresultaten zijn tijdens de netwerkdag op 19 juni 2014 gepresenteerd. Tijdens deze dag kregen deelnemers de kans om kennis te maken met het opzetten van een expertisenetwerk, ‘lerende netwerken’ en kennisdeling over cultuurgevoelige thema’s in de jeugdhulp. Voor meer info, zie de presentaties:

Voorstelling project cultuurgevoelige jeugdhulp

Voorstelling lokale netwerken Antwerpen en Brussel

Voorstelling lerende netwerken

 

Lectuur

Dossier Brusselse Welzijns en Gezondheidsraad

Ontmoet de Franstalige Hulpverlening

Rollende diversiteit 

 

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op de website www.cultuurgevoeligejeugdhulp.be.

Voor vragen of suggesties, contacteer Martine Van Geyt: martine.vangeyt@steunpunt.be

 

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina