Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp oktober 2014

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Binc

Vanaf 1 januari kunnen de voorzieningen van Jongerenwelzijn weer aan de slag met de vernieuwde en volledig herwerkte Binc. Hoera!
Om jullie wegwijs te maken in het nieuwe systeem, organiseren we 5 provinciale info/opleidingsdagen. Deze opleiding is bedoeld voor coördinatoren, administratief medewerkers, stafmedewerkers, registratieverantwoordelijken die in hun voorziening de rol van ‘trainer’ kunnen opnemen.
Klik hier om je in te schrijven voor één van volgende infodagen.

  • donderdag 20 november, 13u30-16u30 - Huis van de sport Berchem
  • dinsdag 25 november, 9u30-12u30 - VAC Hasselt
  • dinsdag 2 december, 9u30-12u30 - Boudewijngebouw Brussel
  • dinsdag 9 december, 9u30-12u30 - Muziekcentrum Track Kortrijk
  • dinsdag 16 december, 9u30-12u30 - VAC Gent

E-zine TJK

Het centraal thema in TJK-ezine deze maand is minderjarige vreemdelingen. Je vindt op www.jeugdenkinderrechten.be een aantal nieuwe artikels: namelijk over opvang en begeleiding van minderjarige slachtoffers van mensenhandel, een artikel over voogdij voor Europese niet begeleide minderjarigen en een artikel over het aanmeldpunt voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen in het nieuwe jeugdhulplandschap. Daarnaast zijn er uiteraard nog een aantal interessante nieuwsjes en publicaties over jeugd en kinderrechten.

Het volgend e-zine TJK mag je verwachten eind november.

Vraagverheldering in de jeugdhulp

Een goeie vraagverheldering is een noodzakelijke voorwaarde om geschikte hulp te kunnen bieden. Met de opstart van de intersectorale toegangspoort in de jeugdhulp is het belang van deze vraagverheldering alleen nog maar toegenomen.

Steunpunt Jeugdhulp en Informant willen tegemoet komen aan de vele vragen van de werkvloer en organiseren op donderdag 4 december een praktijkmoment over dit thema. Deelnemers kunnen na inschrijving een keuze maken uit verschillende workshops en ontvangen het praktijkboek "Vraagverheldering".

Reserveer snel je plaats.

Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp

Om de toegang tot hulpverlening voor minderjarigen en gezinnen met een migratieachtergrond te verhogen is er in het project ‘Cultuurgevoelige Jeugdhulp’ een Expertisenetwerk Cultuurgevoelige Jeugdhulp ontwikkeld en getest in de regio’s Antwerpen en Brussel.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen 1,5 jaar formuleerden de initiatiefnemers Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk beleidsaanbevelingen om het ontwikkelde netwerkconcept te continueren en verspreiden in Vlaanderen en Brussel. Meer weten? De beleidsaanbevelingen vind je hier. Informatie over het project vind je in de ‘conceptnota cultuurgevoelige jeugdhulp’ en het hiermee samenhangende ‘draaiboek lokaal netwerk cultuurgevoelige jeugdhulp’ op onze website.

“Zo werken wij”

Op 9 oktober vond de Dag van de Jeugdhulp plaats, een jaarlijks evenement dat de jeugdhulp in de kijker zet. Het thema dit jaar was het gebruik van sociale media in de jeugdhulp. De Prijs Jeugdhulp 2014 ging dit jaar naar CLB-ch@t.
De jury roemde het uitwerken van een digitaal hulpverleningsaanbod als zeer zinvol om de drempel te verlagen naar jongeren. Het project leunt aan bij de digitale leefwereld van vele jongeren en zo wordt de chatfunctie een waardevolle aanvulling op de gangbare, face to face dienstverlening.
De winnaar mocht met de cheque van 10.000 euro en een kunstwerk naar huis.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina