Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp november 2014

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Denk mee over jeugdhulpverlening na 18

“Nee ik had daar schrik van, om alleen te gaan wonen! Omdat ik het gewoon was in de instelling. Ze doen daar alles voor u en ik dacht altijd: ‘wat gaat dat zijn als ik 18 ben, als ik nu ineens de stappen alleen zet, hoe gaat dat zijn? Hoe zal dat lopen? Gaat dat goed komen?’ (Jessy 20 jaar – Vzw Cachet)”

Wanneer word je volwassen? De overgang naar volwassenheid is voor iedereen een proces van vallen en opstaan, zeker voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulp. Vzw Cachet onderzoekt aan de hand van interviews met jongeren wat er volgens hen kan verbeteren in de overgang van jeugdhulpverlening naar meerderjarigheid.
Steunpunt Jeugdhulp laat ook graag het perspectief van jeugdhulpverleners aan bod komen. Als je twee zaken mag noemen die deze overgang zouden verbeteren, welke zouden dit dan zijn?
Geef ons een paar minuutjes van je tijd en stuur je suggesties door via deze online enquête!

Binc

De eerste provinciale infosessies zijn achter de rug. Je kan nog inschrijven voor de infodagen in Brussel en Kortrijk (Gent is volzet). De presentatie vind je hier.

  • dinsdag 2 december, 9u30-12u30 - Boudewijngebouw Brussel
  • dinsdag 9 december, 9u30-12u30 - Muziekcentrum Track Kortrijk

HCA-diensten die registreren in de vorige versie van Binc, surfen voortaan naar binc-hca.vlaanderen.be. Vanaf eind december leidt binc.vlaanderen.be je naar de nieuwe versie van Binc.

E-zine TJK

In dit laatste e-zine van 2014 kan je weer een aantal interessante berichten en publicaties vinden over jeugd en kinderrechten. Als eindejaarslectuur bezorgen we je ook graag 2 artikels. Lies Lambert van Mobiel 21 schreef een artikel over kinderen met de fiets op de openbare weg “Kids op de fiets”. Lydwine Huizinga, Steunpunt Jeugdhulp, werkte zich in in de problematiek rond eigendom en minderjarigheid. Dit leidde tot een zeer praktisch artikel “Hé dat is van mij. Minderjarigen en eigendom”.

Het volgend e-zine TJK mag je verwachten eind januari 2015.

‘Historisch’ misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen

Grensoverschrijdend gedrag dat zich in het verleden (voor 1990) in jeugd- en onderwijsinstellingen heeft voorgedaan is sinds vorig jaar meer in de aandacht gekomen. Daarbij gaat het over situaties waarbij kinderen niet konden ontkomen aan verwaarlozing, fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen waar zij afhankelijk van waren.

Om tegemoet te komen aan de noden van slachtoffers van historisch misbruik werd er een campagne gelanceerd met als titel ‘Geef je pijn een plaats’. Er werd een Erkennings- en bemiddelingscommissie opgericht die tijdelijk zal samenkomen. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid voor provinciaal lotgenotencontact uitgewerkt. Slachtoffers, naastbestaanden en nabestaanden kunnen bij de hulplijn 1712 terecht voor een luisterend oor, voor een verwijzing naar de erkennings- en bemiddelingscommissie of voor meer informatie over de lotgenotencontacten.

De Vlaamse Overheid wil hulpverleners op de hoogte brengen van het bestaan van deze campagne en aangeven dat de openheid om mee te werken aan deze Erkennings- en bemiddelingscommissie en aan het doorverwijzen van slachtoffers naar gepaste hulp via de hulplijn 1712, een eerste vorm is om erkenning te geven aan deze slachtoffers. Een goede werking van de commissie is enkel mogelijk met jullie medewerking met name door in te gaan op de uitnodiging tot een bemiddelingsgesprek, ook al deed het misbruik zich lang voor uw tijd voor.
Daarbij willen we uitdrukkelijk meegeven dat de Erkennings- en bemiddelingscommissie in de eerste plaats gericht is op het geven van erkenning aan slachtoffers, niet op waarheidsvinding of juridische aansprakelijkheid.

Meer info over de campagne vind je op www.1712.be.

“Zo werken wij”

Op 20 mei 2014 opende centrum Molenmoes (Vlaams-Brabant) zijn deuren. Dit centrum is een initiatief van De Wissel in samenwerking met Arctos Vlaams-Brabant en Jeugddorp uit Bonheiden.
Ze bouwen een netwerk met en rond de meest kwetsbare jongeren. Vanuit zin-geving en pure passie gaan er verschillende activiteiten door zoals permacultuur, hippotherapie, klimmen, muziek, crea en sport. Dit alles vanuit een respectvolle basishouding die zich vertaalt in de zorg voor het geheel, het geloof in eigen kracht van iedereen en het waarderen van diversiteit. Meer info op: www.wissel.be.

Wie meer wil weten over de pedagogische visie en de werking met verhalen en getuigenissen vindt wat hij zoekt in het boek: ‘LEER(r)ECHT in Rizsas, Institutionele Pedagogie, praktijk en reflectie’ te verkrijgen aan 21 euro bij www.garant-uitgevers.be of bij de wissel info@wissel.be (016 28 49 45).


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina