Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp december 2014

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Binc

Vanaf deze week kunnen voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg weer registreren in Binc. Neem zeker een kijkje op onze website voor de handleiding en de FAQ.

In deze brief (link) van het agentschap Jongerenwelzijn vind je ook nog enkele inhoudelijke richtlijnen.

Oproep tot medewerking aan onderzoek 'Gehechtheid van Jongeren in Bijzondere Jeugdzorg'

Voorzieningen binnen Bijzondere Jeugdzorg ervaren steeds meer dat de verhoogde prevalentie van gedrags- en emotionele problemen de hulpverlening ernstig onder druk zet. De vraag hoe best moet omgegaan worden met deze gedrags- en emotionele problemen wordt meer en meer gesteld.
Onveilige gehechtheidsprocessen spelen een grote rol in de ontwikkeling en instandhouding van deze gedrags- en emotionele problemen en de daarbij gepaard gaande sociaal-relationele problemen.

De Katholieke Universiteit Leuven voert een grootschalige online bevraging uit bij jongeren tussen de 10 en 21 jaar uit voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg om het gehechtheidsfunctioneren in kaart te brengen. Dit onderzoek heeft als doel om nieuwe handvaten te kunnen bieden om de ondersteuning van deze jongeren te optimaliseren. Meer informatie vind je hier.

Wil je deelnemen aan dit onderzoek, mail dan de onderzoeker (tara.santens@ppw.kuleuven.be). Als antwoord ontvang je de link voor de online bevraging die de jongeren dienen in te vullen.

Goede voornemens …

Het voorbije jaar ontwikkelde VIGeZ een rookstopmethodiek op maat van schoolgaande rokers in 2de en 3de graad BSO en TSO. SmartStop bestaat uit een traject dat de jongeren in duo kunnen volgen bij een tabakoloog (al of niet op de school). De jongeren kunnen verder ondersteund worden door een mobiele Applicatie, via dewelke ze online contact kunnen houden met de tabakoloog of andere Smartstoppers.

In het pilootproject van 2014 werd de methodiek geïmplementeerd via de scholen. Voor een breder implementatie in 2015 is men nog op zoek naar mogelijkheden uit om jongeren via andere ‘kanalen’ laagdrempelig door te verwijzen naar het project.

Wil je meedenken over:

  • het draagvlak dat er hiervoor is of eventueel gecreëerd moet worden binnen de sector en hoe we dit kunnen doen
  • Wie jeugdhulpverleners en jeugdhulporganisaties kan informeren en sensibiliseren om rokende jongeren te informeren over rookstop en eventueel door te verwijzen naar SmartStop
  • Welke info/materialen/.... jeugdhulpverleners eventueel nodig hebben om jongeren gepast door te verwijzen naar SmartStop en/of een tabakoloog in de buurt

Neem dan contact op met lies.racquet@vigez.be.
 Prettige feestdagen en een grandioos 2015
(voor minder gaan we niet)

Steunpunt Jeugdhulp

Min – Alya – Annemie – Lieve – Lydwine – Wederik
 

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina