Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp januari 2015

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Vorming Jeugdhulp

Ook in 2015 willen we jullie verder informeren over de Integrale Jeugdhulp. In opdracht van het departement WVG stippelden we een parcours uit van een studiedag ‘voor dummies’, over een verdiepende studiedag met workshops, tot provinciale casustafels.
Vanaf maart vind je alle info terug op vormingjeugdhulp.be. Hou alvast woensdag 22 april vrij voor de eerste studiedag.

E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

In 2015 zal je in het e-zine TJK opnieuw interessante artikels, publicaties en nieuwsjes kunnen terugvinden. We gaan van start met een themanummer over afstamming, adoptie en naam. In het eerste e-zine van 2015 (te verschijnen begin februari) vind je een grondige update van een aantal artikels o.m.: “Meemoeder en meevader: afstamming en recht op contact”, “Een blik op adoptie”, “De adoptie van een buitenlands kind”, “ Kan ik mijn naam laten veranderen?”, “De wijziging van de familienaam in geval van adoptie”, “Mijn zoon voelt zich een meisje: wanneer mag zij haar naam veranderen?”.
Het volgend e-zine verschijnt eind februari/begin maart en zal gewijd zijn aan minderjarigen en de politie.

Ontvang je het e-zine TJK niet (meer), neem hier een kijkje of neem even contact: info@jeugdrecht.be. Vanuit de sectoren AWW en BJB kan je je gratis abonneren.

Vacature Steunpunt Jeugdhulp

Steunpunt Jeugdhulp is op zoek naar een nieuwe collega. De digitale ontsluiting van informatie voor jeugdhulpverleners wordt je hoofdtaak. Verstuur jij het volgende e-zine?
Lees meer.

Conferentie over het belang van het kind

De Belgische overheden organiseerden in samenwerking met de dienst Kinderrechten van de Raad van Europa een Europese conferentie over het belang van het kind in Brussel op 9 en10 december 2014. Dit evenement stond in het teken van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Steunpunt Jeugdhulp was hier aanwezig. De documentatie kan je raadplegen op www.bestinterestofthechild.be.

“zo werken wij” – Radicaliserende jongeren

Sinds kort neemt de verontrusting over radicaliserende jongeren toe. Voor jeugdhulpverleners blijft communicatie het toverwoord. Bovendien blijft het beroepsgeheim onverkort geldig. Ook bij straffe uitspraken, mag je je beroepsgeheim enkel doorbreken en een gepleegd misdrijf aangeven, als dat de enige manier is om een blijvend gevaar voor anderen te verhinderen. Dit is anders voor leerkrachten: zij kunnen zich wenden tot een aanspreekpunt van de lokale politie, of tot het federale meldpunt Syriëstrijders.

Je kan ook inspiratie vinden bij Elegast. Zij werkten een vormingsproject uit voor zowel jongeren als begeleiders onder de naam slim (Samen Leven In de Maatschappij).

Voor meer pedagogische handvaten verwijzen we ook graag door naar een nummer van Klasse.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina