Steunpunt Jeugdhulp

Radicalisering

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Als antwoord op de toenemende verontrusting over radicaliserende jongeren ontwikkelden verschillende organisaties begeleidingstrajecten voor jongeren, ouders, begeleiders en leerkrachten.
Hieronder vinden jullie een voorlopige oplijsting. Sommige projecten verkiezen onder de radar te blijven om zich in alle sereniteit te kunnen ontwikkelen. Anderen zijn deze fase voorbij en maken zich graag bekend.
Het is mogelijk dat jullie project hier niet vermeld wordt. Als jullie je werking graag willen bekend maken, geef dan een seintje. Dan nemen we dit mee op.
 

  • SLIM staat voor ‘Samen Leven In de Maatschappij’. Dit project van Elegast vzw wil de dialoog stimuleren en aanzetten tot kritische reflectie. Ze hebben een aanbod voor de jongeren zelf, voor klassen en voor de begeleiders en leerkrachten.

Lees meer
 

  • BOUNCE is een preventief programma dat werd ontwikkeld door Arktos om gewelddadige radicalisering in een vroeg stadium te voorkomen. Het BOUNCE-pakket bestaat uit een trainingstool om aan de slag te gaan met jongeren, een bewustmakingstool voor ouders en eerstelijnswerkers en een train-de-trainer voor begeleiders en hulpverleners.

Lees meer

 

Lees ook:

Pedagogische handvaten in een nummer van Klasse.

Concept van beleidsnota Vlaamse regering over preventie van radicaliseringsprocessen.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina