Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp juni 2015

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Week van de geletterdheid

De 5de editie van de Week van de Geletterdheid staat in het teken van jongeren en jongvolwassenen. Geletterd zijn, dat is informatie verwerven, verwerken en gericht gebruiken. Een jongere is bijvoorbeeld voldoende geletterd als hij een instructie of een handleiding kan begrijpen en volgen, online kan bankieren, en foutloos een mail naar een openbare instelling kan schrijven.
Voor één op tien jongeren in Vlaanderen is dat een probleem. Een job vinden, een diploma halen, en vol zelfvertrouwen op eigen benen staan, dat is een hele opgave als je moeite hebt met taal, cijfers, ICT en multimedia.

Op de nieuwe website vinden scholen, culturele centra, verenigingen, openbare diensten en vele anderen informatie, tools en tips om activiteiten rond het thema te organiseren. De Week van de Geletterdheid sensibiliseert, maar reikt ook oplossingen aan. Het is nooit te laat om te leren. Jongeren kunnen overal de kans krijgen om sterke geletterdheidsvaardigheden te ontwikkelen: op school, op het werk, thuis, in een sportclub, in een voorziening … Op de website lees je hoe je dit kan ondersteunen.

Binc nieuwe release

Maandag 29 juni gaat weer een nieuwe versie van Binc online. Deze keer voegde we de mogelijkheid toe om als voorziening de bezettingsgraad te bereken, per typemodule of voor de hele voorziening. Ook voor het berekenen van de bezetting vertrekken we van de schakelingen, dus zorg dat die tijdig en correct worden geregistreerd. Hoe de bezetting wordt berekend, kan je nalezen in de handleiding  of in de brief van Agentschap Jongerenwelzijn die eerder deze week werd verstuurd.

De volgende release is voorzien voor november. Dan zullen de eerste rapporten uit Binc rollen.

E-zine TJK

Eind juni verschijnt opnieuw een e-zine van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten. Dit keer is het nummer gewijd aan de rechten van minderjarigen in de jeugdhulp. Met het nieuwe jeugdhulplandschap waarin we sinds 2014 aan het werk zijn, is het ook belangrijk de rechten van de minderjarige daarin opnieuw te situeren. Je zal meer kunnen lezen over de figuur van de vertrouwenspersoon voor de minderjarige, maar ook over dossiers: bewaartermijnen en inzagerechten. Ook in het najaar zal hieraan een nummer gewijd worden met de nadruk op instemming met de hulpverlening. Uiteraard geven we je ook nu weer graag tips voor lectuur tijdens de zomermaanden en willen we een aantal actuele ontwikkelingen met betrekking tot jeugd en kinderrechten onder de aandacht brengen.

Zit je nog met een prangende vraag over rechten van kinderen in de jeugdhulp? Je kan je vragen altijd stellen aan onze juridische helpdesk. Dit kan via het formulier op de website of met een mailtje gericht aan helpdesk@steunpuntjeugdhulp.be

“Zo werken wij” - Generation 3000 (Arktos)

Arktos startte met steun van de stad Leuven en provincie Vlaams-Brabant een project met jongeren van 17 tot 25 jaar die, omwille van hun verleden, bekend zijn bij politie en justitie, maar er nu voor kiezen om een positieve plaats in de maatschappij in te nemen. Door de jongeren positieve acties te laten ondernemen, werken ze niet alleen aan hun zelfbeeld, maar ook aan de manier waarop ze gezien worden. Bovendien kunnen ze een positieve voorbeeldfunctie vervullen voor de jongeren die naar hen opkijken en de vicieuze cirkel van negatieve groepsdruk doorbreken.
Lees meer.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina