Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp zomer 2015 - save the dates!

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Studiedag ‘De hulpverlener in z’n blootje’

Binnenkort organiseert Steunpunt Jeugdhulp de studiedag ‘De hulpverlener in z’n blootje’. Op die dag geven we aandacht aan de persoonlijke beleving van de hulpverlener. Hoe ga je om met grenzen? Hoe hanteer je stress? Hoe ondersteun je anderen, zonder je eigen ondersteuning of zorg daarbij uit het oog te verliezen?

In de voormiddag krijg je een aantal lezingen en in de namiddag kies je een concrete en praktische workshop zodat je naar huis kan met nieuwe kennis én vaardigheden. We richten ons zowel op praktijkwerkers als op stafmedewerkers en directie. Een uitgebreid programma volgt nog.

De studiedag gaat door op donderdag 26 november 2015 in de Factorij in Schaarbeek.

3-daagse opleiding informatieveiligheidsconsulent

Vorige jaar organiseerde Steunpunt Jeugdhulp in samenwerking met Agentschap Jongerenwelzijn een aantal driedaagse opleidingen in het kader van het project ICT-veiligheidsbeleid voor voorzieningen bijzondere jeugdbijstand. Omdat de jeugdhulpaanbieders elektronisch persoonsgegevens uitwisselen, dienen ze volgens artikel 9 van het e-Gov decreet een veiligheidsconsulent aan te duiden die waakt over het veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid reflecteert hoe de voorziening omgaat met de privacygegevens op een veilige manier.

In het najaar (start 24 september) organiseren we een vijfde driedaagse opleiding. Enkel personeelsleden uit voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg kunnen deelnemen (1 deelnemer per voorziening!). Uiteraard krijgen voorzieningen die nog niet deelnamen aan een eerdere reeks voorrang.

Meer informatie over het project vind je hier. Inschrijven kan door te mailen naar wederik@steunpuntjeugdhulp.be

Het nieuwe jeugdhulplandschap

Een nieuw landschap brengt heel wat vragen met zich mee en een grote nood tot afstemming met cliënt, betrokken hulpverleners, maar ook met de medewerkers van ITP, OCJ, en VK. Wie van ons vult het A-document in? Waarom krijg je dat A-document steeds terug? Wat als mama wel instemt met de hulpverlening maar papa niet? Waar ligt de grens? Wat kan ik zelf doen met de cliënt? Wanneer moet ik naar de ITP of OCJ/VK? Ik word contactpersoon-aanmelder, wat houdt dat eigenlijk in? Wie kan mij daarin ondersteunen? Wanneer moet je de stap zetten naar de gemandateerde voorzieningen en wie van de betrokken hulpverleners gaat die stap zetten? Ik ben verontrust, maar OCJ/VK zit niet op dezelfde lijn, hoe kan dat? Hoe kunnen we in complexe dossiers optimaal samenwerken tussen de verschillende partners/sectoren?

Wil je graag samen met praktijkwerkers uit verschillende sectoren en medewerkers van ITP, OCJ en VK over deze vragen in gesprek gaan? Samen zoeken we naar antwoorden en leggen we knelpunten bloot. Het is vast en zeker een verrijkende ervaring.

Schrijf je nu in voor de casustafels over het nieuwe jeugdhulplandschap!

Wil je graag jouw vragen voorleggen voor het debat ? Aarzel niet om een casus in te brengen. We oordelen niet over een casus of zoeken geen oplossing in concrete casussen maar kunnen samen leren vanuit de vragen die de casus bij jouw opwerpt en van daaruit zoeken naar oplossingen en knelpunten detecteren in het nieuwe jeugdhulplandschap.
Neem even contact met ons: annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Aanbod op maat

Soms ben je met je team zoekende in het nieuwe jeugdhulplandschap en heb je nood aan interne vorming, workshop of intervisie om de specifieke vragen waarmee jullie worstelen te bespreken? Aarzel niet om ons te contacteren! Steunpunt Jeugdhulp en Informant werken samen om een vormingsvoorstel op maat uit te werken.

Zo hebben we de voorbije jaren vormingen op aanvraag gedaan rond rechten in de jeugdhulp, ouders en kinderen, beroepsgeheim en vele andere thema’s.
Neem contact op met min@steunpuntjeugdhulp.be

Dag van de Jeugdhulp

Op 15 oktober 2015 organiseren Jongerenwelzijn en de koepelorganisaties de Dag van de Jeugdhulp, met als thema ‘buurtschap en jeugdhulp’. Plaats van gebeuren is Lamot in Mechelen. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging. Inschrijven kan tot en met 9 oktober.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina