Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp september 2015

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

De hulpverlener in z’n blootje

Het is zover, het programma is rond, de inschrijvingen staan open! Vanaf nu kunnen jullie inschrijven voor de studiedag ‘De hulpverlener in z’n blootje’. Die gaat door donderdag 26 november 2015 in de Factorij in Schaarbeek.

Op deze studiedag verkennen we in de voormiddag wat zelfzorg is en waarom het voor hulpverleners des te belangrijker is? In de namiddag gaan we heel concreet aan de slag met een ruim aanbod aan workshops, gericht op zowel praktijkwerkers als leidinggevenden en HR-medewerkers.


Programma
09.15  Inleiding door Jessica Guilliams, Steunpunt Jeugdhulp
09.30  Introductie in thema – Hilde Mariën, coach en trainer bij stress en burn-out.
11.00  Pauze
11.15  ‘Kalmte kan je redden’ – Karin Nolmans/Jo Huylebroek, Dialoogplus
11.45  Ivan Konovalov rond psycho-sociale regelgeving, ICOBA
12.30  Eetpauze
13.30  Workshop: keuze uit zes verschillende workshops:
  1. Stressbestendigheid op de werkvloer – Marleen Van den Bosch
  2. Team- en organisatietools – Marleen Vandenberghe
  3. Goed voor jezelf zorgen, hoe doe je dat?- Lut en Mariet Ghaye
  4. Hoe omgaan met overprikkeling in de zorg? – Elke Van Hoof
  5. Keuzes maken en anders denken – Hilde Mariën
  6. Detectie en preventie van stressors op de werkvloer voor leidinggevenden – Eveline Bockhodt

E-zine TJK

Het juni-nummer van het e-zine TJK was gewijd aan het recht op bijstand van een vertrouwenspersoon in de integrale jeugdhulp, de toegang tot een dossier en de bewaartermijnen van dossier in de jeugdhulp. In de zomer werd verder gewerkt aan een e-zine TJK over de organisatie van het nieuwe jeugdhulplandschap. In het nieuwe nummer kan je meer lezen over bemiddeling en cliëntoverleg in de jeugdhulp.
Daarnaast vind je ook vijf updates van vroegere artikels. In de rubriek rechtspraak werden weer interessante vonnissen en arresten verzameld over de bijstand van een advocaat bij verhoor, over seks en minderjarigheid, over het belang van het kind enzovoort. Surf zeker ook naar de weergave van de bevraging van jeugdhulpverleners over jeugdrechtbanken op Sociaal.net!

Het volgend e-zine is gepland eind oktober. Ben je ook benieuwd naar de artikels uit het e-zine TJK? Abonneer je dan via de website: www.jeugdenkinderrechten.be (gratis voor medewerkers uit de sectoren AWW en BJB). Je ontvangt 8 x per jaar een ezine TJK met toegankelijke artikels, een overzicht van actualia in regelgeving en rechtspraak en interessante publicaties. Je krijgt ook toegang tot de database op www.jeugdenkinderrechten.be

Schrijf je nu in voor de casustafels Vorming Jeugdhulp in jouw regio!

Dit najaar lopen er in verschillende Vlaamse regio’s nog casustafels over het nieuwe jeugdhulplandschap. Het is een mogelijkheid tot kennismaking, uitwisseling en kennisdeling met praktijkwerkers uit de verschillende sectoren Integrale Jeugdhulp.

Heb je ook zin om aan het debat deel te nemen, partnerorganisaties in je regio beter te leren kennen, praktische knelpunten mee onder de loep te nemen? Aarzel dan zeker niet en schrijf je snel in via www.vormingjeugdhulp.be
De casustafels te Limburg werden reeds afgerond, maar je kan nog deelnemen op 16 oktober in Antwerpen, 29 oktober in Kortrijk, 20 november in Brussel of 27 november in Gent. Heb je zelf een casus waarop je bepaalde knelpunten ondervond of die je toch eens samen met andere praktijkwerkers uit de regio onder de loep wil nemen als aanzet tot debat? Breng je casus in! Je kan ons vrijblijvend contacteren om samen te kijken hoe we de casus aan een debattafel kunnen voorleggen: annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Nieuw kader geestelijke gezondheidszorg voor kinderen

Er is heel wat in beweging in de organisatie van de Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Er is veel ‘in opbouw’ en er zijn al een aantal zaken uitgeklaard. Om hier uw weg in te vinden kan u onder andere de gids, templates en FAQ’s rond het nieuw geestelijke gezondheidsbeleid vinden op psy0-18.be

Het nieuw beleid is gebaseerd op een brede, algemene aanpak voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Niettemin kan ook ‘overwogen worden om voor specifieke doelgroepen in specifieke modules te voorzien en kan een programma zich richten naar een subpopulatie met specifieke noden’, zo lezen we in de gids. Het is voor de overheid essentieel dat dit specifieke aanbod deel uitmaakt van een netwerk en inzet op het uitwisselen en samen inzetten van expertise.
Het nieuw geestelijke gezondheidsbeleid heeft dus belangrijke implicaties voor zorg die zich richt naar specifieke doelgroepen. Meer informatie vind je in de gids.

“Zo werken wij” – Gezonde Gasten

'Gezonde Gasten' is een nieuwe methodiek die jeugdhulporganisaties helpt met een gezondheidsbeleid. Van eind 2014 tot midden 2015 werkte VIGeZ (het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) samen met de Waaiburg, ’t Pasrel en de Korf aan een haalbare manier om een (preventief) gezondheidsbeleid op te zetten in organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ's) en OOOC’s. Onder andere Steunpunt Jeugdhulp en Jongerenbegeleiding-Informant zaten mee aan de stuurgroeptafel.

De methodiek zal in 2016 beschikbaar zijn voor alle jeugdhulporganisaties in Vlaanderen. Na een vorming door VIGeZ zullen nadien de eerste procesbegeleiders aan de slag kunnen met Gezonde Gasten in jeugdhulporganisaties. Lees hier het volledige artikel.

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina