Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp januari 2016

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Oproep Jaarthema Steunpunt Jeugdhulp

Steunpunt Jeugdhulp besteedde de afgelopen 4 jaar telkens aandacht aan een specifiek thema. Dit jaar staat culturele diversiteit in de jeugdhulp in de schijnwerpers. In het TJK e-zine (zie www.jeugdenkinderrechten.be) vind je deze maand alvast artikels over gedwongen huwelijken en jongensbesnijdenis. Op kennisplein.be vind je bij het thema Asiel en Migratie al beperkte insteken.

Graag willen we met de praktijk aan de slag. Waarover is uitwisseling, kennisdeling, ontwikkeling het meest nodig? Hoe pakken we dat best aan? Wie het voelt kriebelen, mag ons contacteren: min@steunpuntjeugdhulp.be en helen.blow@steunpunt.be.
Begin maart plannen we een overleg om het verdere traject uit te zetten.

E-zine TJK

In het eerste nummer van het TJK-ezine in 2016 ligt de focus op ouderlijk gezag en bekwaamheid van de minderjarige o.a. in het kader van geloofsovertuiging, gedwongen huwelijk en euthanasie. Dit wordt uiteraard aangevuld met enkele interessante nieuwsberichten en publicaties over jongeren en hun rechten.

Ook in 2016 willen we jullie verder blijven informeren over jeugd en kinderrechten. Als je een thema of onderwerp hebt m.b.t. jeugd en kinderrechten waarover je graag een e-zine artikel zou zien verschijnen? Of als je bereid bent zelf een artikel aan te leveren, aarzel niet het ons te laten weten: annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Themanummer zelfzorg Agora

Vorig jaar boog Steunpunt Jeugdhulp zich over het thema zelfzorg en zorg voor medewerkers in de jeugdhulpverlening, onder de noemer ‘De hulpverlener in z’n blootje’. Het tijdschrift Agora weidde er een themanummer aan.

  • Hoe kijken hulpverleners en organisaties naar zelfzorg?
  • Op welke manier kunnen ze hier aan werken?
  • Hoe kijken cliënten naar zelfzorg van hun begeleiders?
  • Mogen begeleiders zich kwetsbaar opstellen naar jongeren toe?
  • Hebben ook leidinggevenden nood aan zelfzorg?
  • Leidt een gebrek aan zelfzorg tot burn-out of tot bore-out?
  • En hoe begeleid en ondersteun je medewerkers hierin?

Ontdek de antwoorden op deze en andere vragen in het themanummer van Agora.
Vanaf 2016 kan je een digitaal exemplaar ontvangen van Agora dat je online kan lezen of kan downloaden en afdrukken. Klik hier voor meer info.

Binc

Het eerste jaar Bincen zit er op. In totaal werden in 2015 20.568 dossiers aangemaakt voor 17.245 unieke jongeren. Goed voor 33.246 schakelingen.

Binnenkort (7 maart) is er weer een nieuwe release, met extra rapporten en nieuwe functionaliteiten voor de modules Ondersteunende Begeleiding en Pleegzorg. Zoals gebruikelijk ontvangen jullie hierover nog een uitgebreid schrijven van het agentschap Jongerenwelzijn.

Ondertussen bereiden we een eerste cijferrapport voor. Mogen we daarom vragen om alle Binc-dossiers tegen 1 maart up to date te hebben voor verwerking (beginregistratie ingevuld, dossiers afgesloten na einde begeleiding, ...). Uiteraard willen we deze cijfers graag met jullie delen op de Dialoog- Reflectie- en Actiegroepen op 17 en 19 mei (respectievelijk in Gent en in Leuven). Meer informatie volgt later, maar hou alvast een van deze data vrij.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina