Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp februari 2016

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

 

Jaarthema - Culturele diversiteit in de jeugdhulp

Steunpunt Jeugdhulp was aanwezig op de studiedag van 25 februari 2016 van het Kenniscentrum Kinderrechten, over kinderrechten en diversiteit in onderzoek.

Naast internationaal onderzoek werd ook de loep op België gehouden. Zo stelt onderzoek van Caroline Simon en Kim Lecoyer vast dat co-ouderschap en gedeeld verblijf als uitgangspunt bij echtscheiding in multiculturele gezinnen vaak moeilijk ligt, en zelfs nadelig is voor de kinderen. (La famille multiculturelle en conflit. Regards croisés sur l’hébergement des enfants.)

Maar wij waren vooral geboeid door de bijdrage Kinderen Gods. Kinderrechten en kindbeelden in de islam van Hans Van Crombrugge en Naïma Lafrarchi van het Instituut Gezinswetenschappen (Odisee). In deze verkenning van het kindbeeld dat de houding van moslims ten aanzien van de rechten van het kind begrijpelijk maakt, staan vier thema’s centraal. (1) Elk kind is een mens met een eigen ontwikkeling naar volwassenheid. (2) Elk kind is een mens van bij de conceptie met rechten en plichten. (3) Elk kind is kind van zijn/haar ouders en een familielid. (4) Elk kind is een hanif (monotheïst) en in wezen moslim.

Tenslotte werd ook aandacht besteed aan het onderzoek van Sofie De Bus en dr. An Nuytiens over onbehandelbare Roma-meisjes. Roma-meisjes vertegenwoordigen slechts een kleine minderheid binnen de Belgische jeugdrechtbankpopulatie. Toch vallen zij op als specifieke groep. Uit onderzoek van hun dossiers blijkt dat zij als moeilijk benaderbaar en moeilijk behandelbaar worden gezien door jeugdrechters en andere betrokken actoren. Dit wordt gerelateerd aan het moeizame contact met de relatief gesloten gemeenschappen, wat resulteert in een gebrek aan informatie over de identiteit, leeftijd en sociale context van het meisje. Dit moeizame contact wordt bovendien versterkt door de taalbarrière. Het gevolg hiervan is dat de jeugdrechtbank ofwel niet reageert ofwel voor opsluiting kiest.

1712 voor jongeren en kinderen

1712 is het telefoonnummer dat minister Vandeurzen lanceerde voor iedereen die vragen heeft over geweld. Iedereen betekent vanaf nu ook iedereen! Op 1 februari werd immers de kinder- en jongerensite gelanceerd: 1712.be/kinderen en 1712.be/jongeren.

Kinderen krijgen informatie, verhalen en filmpjes op hun maat. De belangrijkste informatie wordt ook gesproken aangeboden voor de jongere kinderen. Tieners kunnen getuigenissen, tips en video’s vinden.

Via 1712 kan je telefonisch of per mail je vragen kwijt aan een deskundige medewerker van een Centrum Algemeen Welzijnswerk of een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Je vindt er ook links naar belangrijke andere organisaties die je informatie kunnen bezorgen of je verder kunnen helpen.

Effectief hulpverlenen met goesting

Vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering, sociaal ondernemerschap. Het zijn evoluties die niet meer weg te denken zijn in de welzijnssector. De sociale professional is een sleutelfiguur in de transitie naar integrale zorg en ondersteuning, waarbij de persoon met een ondersteuningsbehoefte centraal staat en maximaal de regie voert. Om integrale zorg en ondersteuning op maat van de cliënt te realiseren, zullen teams en organisaties in de toekomst uitgedaagd worden om zich anders te organiseren, en uit hun comfortzone te komen. Dit vereist een ‘nieuwe professionaliteit’. Verbinding, vertrouwen, empathie en nieuwsgierigheid worden essentiële waarden in samenwerkingsrelaties.

Hefboom vzw ontwikkelt samen met teams van sociale professionals een praktijktool die zowel bijdraagt tot een grotere werktevredenheid als tot effectieve hulpverlening. Deze praktijktool zal voortbouwen op de bevindingen van Anneke Menger en de uitdagingen die het vorm geven aan een nieuwe professionaliteit met zich mee brengt. We zullen bij de ontwikkeling van de praktijktool aandacht hebben voor verschillende dimensies: de sociale professional in relatie met de ander, de organisatie en de omgeving. De praktijktool zal na het project door organisaties zelfstandig gebruikt kunnen worden.

Dit ESF-project wordt uitgevoerd in een partnerschap met het Vlaams Welzijnsverbond, SOM de federatie van sociale ondernemingen, en LUCAS-Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy.

Contactpersoon: Valérie Carrette, valerie.carrette@hefboom.be

Vorming Jeugdhulp

Werken in verontrustende situaties, krachtgericht werken of werken zonder wachtlijsten: voor iedereen een uitdaging!

Op www.vormingjeugdhulp.be vind je nieuwe data van uitwisselings-, informatieve en verdiepende momenten waar praktijkwerkers uit de verschillende sectoren de uitdaging hiervan bespreken en elkaar inspireren.

Neem snel een kijkje en wacht niet met inschrijven.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina