Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp maart 2016

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

 

Jaarthema Culturele Diversiteit

Signaallijst voor leerkrachten en jeugdwerkers

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en vzw Zijn maakten samen een signaallijst voor leerkrachten om na te gaan of een leerling die geweld meemaakt, misschien wel eergerelateerd geweld meemaakt? En zo ja, wat is dan de volgende stap?

De volgende stap is dat hulpverleners met het risicotaxatie-instrument aan de slag kunnen.
Het risicotaxatie instrument voor eergerelateerd geweld is bestemd voor professionals die met mogelijke situaties van eergerelateerd geweld worden geconfronteerd. Dit instrument helpt de professional inzicht te verwerven in de aanwezige risico- en beschermende factoren bij situaties van eergerelateerd geweld. Op basis van de in kaart gebrachte risico- en beschermende factoren kunnen aanknopingspunten voor risicomanagement worden blootgelegd.

Wij raden ten zeerste aan om niet enkel het instrument te gebruiken, maar ook de publicatie die er bij hoort vooraf eens grondig te lezen.
Voor informatie over een vormingsaanbod om deze tool te gebruiken, contacteer Anke Van Vossole

E-zine TJK

Begin maart verscheen het tweede e-zine TJK van 2016 met als centraal thema: Wonen. Lieve Balcaen, Steunpunt Jeugdhulp, reikte twee artikels aan: 2016-02 Domicilie-Wonen- Verblijfplaats van de minderjarige en 2016-02 Domicilie, referentie-adres en ambtelijke schrapping.
Pieter-Jan Dekoning, BV-OECO, vulde dit aan met heel concrete input over alleen wonen en goed verzekerd zijn: 2016-02 Eindelijke woon je alleen: maar ben je ook goed verzekerd?

Daarnaast verschenen recente rechtspraak en publicaties over: het dragen van een hoofddoek door een islamleerkracht; de term “aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen“; de problematiek van wonen na een verblijf in de BJB, gevangenis of psychiatrie; tuchtmaatregelen op school; het M-decreet; en nog veel meer.
Eind april verschijnt het volgend e-zine TJK met als centraal thema: vechtscheiding.

Wil je ook meer lezen over jeugd- en kinderrechten? Neem dan snel een abonnement.

Alcohol en andere drugs in de Bijzondere Jeugdzorg. Juridische handvatten

Deze juridische wegwijzer over alcohol en andere drugs in de bijzondere jeugdzorg werd grondig geactualiseerd (2016). Lieve Balcaen en Min Berghmans belichten de regelgeving die van toepassing is wanneer minderjarigen (in de bijzondere jeugdzorg) alcohol of andere drugs gebruiken of misbruiken. Je kan deze publicatie gratis downloaden op de website van het VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs). 

Wil je als jeugdhulpverlener met jongeren in individuele begeleidingen aan de slag rond de alcohol- en drugthematiek? Dan heeft VAD ook een aantal methodieken voor je klaar die specifiek zijn ontwikkeld voor jongeren die een groter risico lopen om problemen te krijgen met middelengebruik.

Iedereen drinkt, iedereen blowt?, SEM-J en BackPAC zijn methodieken waarmee je het onderwerp bespreekbaar kan maken, een eventuele problematiek kan inschatten en jongeren op weg kan zetten om hun gedrag te veranderen. Gebruik deze methodieken enkel in het kader van een individuele begeleiding: vertrouwelijkheid en de mogelijkheid om de jongere verder op te volgen, zijn essentieel.

Over de grenzen heen. Werken met vluchtelingen

Europa maakt de grootste vluchtelingencrisis mee sinds de tweede wereldoorlog. Wereldwijd zijn er zestig miljoen mensen op de vlucht. Een deel van hen komen aan in Europa en in België. Dit zorgt voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Meer en meer hulpverleners zullen geconfronteerd worden met mensen die de taal niet spreken, uit oorlogsgebied komen, een vluchtverleden hebben, …

Deze studiedag wil hulpverleners introduceren in verschillende aspecten van ‘vluchteling zijn’ hier in België. Je kan 3 workshops kiezen. Tijdens de middagpauze kan je kennismaken met verschillende 'good practices' uit jouw regio.

De studiedag gaat door op 20 april in Schaarbeek en wordt herhaald in Antwerpen (17 mei) en Gent (2 juni) met een gelijkaardig programma. Meer info en inschrijven kan via deze link.

 

Netwerkgericht werken

“Inzetten op het werken aan en met het sociale netwerk van je cliënten”, het is ondertussen voor de meeste hulpverleners een uitdagende realiteit en een wezenlijk onderdeel van een krachtgerichte benadering van cliënten en hun context. Dat zet vaak hoopgevende processen in gang, maar soms blijkt het moeilijker dan gedacht.

Voor sommigen is deze focus nog relatief ‘nieuw’, anderen integreren het al langer in hun begeleidings- of hulpverleningspraktijk. Maar voor beiden (en iedereen daartussen in) liggen er nog uitdagingen genoeg.

Daarom organiseren we twee intersectorale studiedagen voor praktijkwerkers waar inspirerende input en verdiepende uitwisseling op basis van praktijkervaring centraal staan. Aan jou de keuze voor een langer bad of een verfrissende douche: laat je helemaal onderdompelen en schrijf in voor beide dagen of pik er de voor jou meest relevante dag uit.

Informatiedag (13 mei – Brussel) 

Verdiepingsdag (27 mei – Schaarbeek)

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina