Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp juni 2016

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Steunpuntjeugdhulp.be

De huidige website van Steunpunt Jeugdhulp loopt stilaan op haar laatste benen. Hopelijk heb je ondertussen al ontdekt dat alle inhoud nu terug te vinden is op kennisplein.be. Verschiet dus niet als onze URL je binnenkort rechtstreeks naar daar leidt.

Deze verhuis betekent ook dat dit een van de laatste e-zines zal zijn in zijn huidige vorm. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de jeugdhulp, log dan in op kennisplein.be en kies welke thema’s je wil volgen.

Jaarthema Culturele Diversiteit – save the date

Save the date! Op vrijdag 9 december sluit Steunpunt Jeugdhulp het jaarthema Culturele diversiteit in de jeugdhulp af met een slotevent in het Huis van de Sport, in Antwerpen-Berchem.

Dit najaar mag je een reeks artikelen verwachten over culturele diversiteit in de jeugdhulpverlening. Hoe wordt je de 'ideale hulpverlener' in de ogen van de jongeren?

Lezen is één, doen is twee. We sluiten dus af met een voormiddag met gastspreker en een reeks workshops. Zegden al toe: Winny Ang (UA), Ruth Kusé (OTA Antwerpen), David Lowyck (Minor Ndako) … Schrijf alvast in je agenda en duid aan dat je geïnteresseerd bent via deze link.

E-zine TJK - minderjarige vluchtelingen

Vorige e-zines TJK lag de focus op vechtscheiding. Het volgend e-zine TJK zal volledig gericht zijn op minderjarige vluchtelingen. Min Berghmans en Lieve Balcaen schrijven 2 artikels over de sociale rechten van minderjarige vluchtelingen. Uiteraard vullen we dat aan met interessante actua en publicaties. Dit nummer wordt verwacht rond 15 juli en is te raadplegen op www.jeugdenkinderrechten.be.

Bij het begin van de zomer maken we alweer plannen voor het najaar. Heb je nog interessante vragen of thema’s waaraan je een keer een artikel gewijd zou willen zien? Wil je zelf in de pen kruipen om onder vorm van een artikel informatie i.v.m. jeugd en kinderrechten te delen? Aarzel niet ons te contacteren: annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Live-kenniskring ‘Informatie-uitwisseling: beroepsgeheim en beroepsethiek’ - save the date

Bij informatie-uitwisseling word je onvermijdelijk geconfronteerd met juridische en morele kwesties die om gepaste antwoorden vragen. Daarenboven is elke casus uniek, zodat standaardantwoorden meestal ontoereikend zijn. Het ontwarren van die morele knopen vraagt niet enkel kennis maar ook de bereidheid om het denken te “bewegen” door dialoog.

Dit najaar slaan Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk de handen in elkaar om de dialoog te bevorderen met een aantal initiatieven rond beroepsgeheim en beroepsethiek. We bundelen al onze informatie op het kennisplein (thema: beroepsgeheim/beroepsethiek ).
Maar we willen jullie ook actief betrekken. Daarom is een aanbod uitgewerkt dat dit najaar geleidelijk wordt uitgerold. Het aanbod bestaat uit:

  • 27 oktober 2016 een live-kenniskring overInformatie-uitwisseling: beroepsgeheim en beroepsethiek” te Antwerpen (inschrijving verplicht en mogelijk vanaf september 2016)
  • Open aanbod vormingen, bv. over juridische kaders, morele oordeelsvorming en toepassing in de praktijk;
  • een digitale kenniskring: om samen met andere hulpverleners informatie uit te wisselen en in debat te gaan;

Voor vragen over informatie-uitwisseling kan je ook altijd terecht op onze juridische helpdesk: helpdesk@steunpuntjeugdhulp.be
Wil je meer informatie over het open aanbod of de kenniskring, neem een kijkje op onze website. Blijf je nog met vragen zitten, neem dan gerust contact: annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Gezonde (op)voeding

Gezond Opvoeden uitgebreid met gamen en mentaal welbevinden

Krijg je van ouders opvoedingsvragen over gezonde voeding, alcohol, cannabis,...? Heb je zelf vragen over hoe in de leefgroep om te gaan met kinderen die weigeren te eten? Surf eens naar gezondopvoeden.be. De website voor ouders van kinderen van 2 tot 18 jaar kreeg een make-over, is mobiel bruikbaar en de thema's gamen en mentaal welbevinden werden toegevoegd. Ook als begeleider in de jeugdhulp kan je hier heel wat inspiratie vinden.

Met behulp van artikels, filmpjes, interactieve tests en doe-opdrachten leren ouders hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen over verschillende gezondheidsthema’s. Je kan hier zowel samen met ouders aan de slag, als zelf antwoorden zoeken op je vragen m.b.t. gezondheid in de groep.
Meer info: stien.vandierendonck@vigez.be
 

Gezonde Gasten: gelezen en goedgekeurd

De methodiek Gezonde Gasten helpt jeugdhulporganisaties om een gezondheidsbeleid op te zetten rond de thema's gezonde voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak en gezond binnenmilieu. De methodiek was tot nu toe vooral toegespitst op de verblijfsmodules in de bijzondere jeugdzorg. Je vindt alle materialen hier.

Dit voorjaar werd de methodiek onder de loep genomen door mensen uit CAW's, MFC's voor kinderen en jongeren met een beperking, dagcentra, gemeenschapsinstellingen, CKG's, CIG's,…
Besluit: de vliegwijzer 'Gezonde Gasten en Sonjaseuten' is voor alle organisatievormen heel herkenbaar en toepasbaar. Er ontbreken echter nog concrete handvaten om ook jonge kinderen en ouders te bereiken en betrekken bij het gezondheidsbeleid. Daar maken we dit jaar werk van!

Begin 2017 laten we Gezonde Gasten dan officieel op jullie los en organiseren we een studiedag over gezondheid in de jeugdhulp. We houden jullie verder op de hoogte!
Meer info: anneleen.allart@vigez.be en wederik@steunpuntjeugdhulp.be.

Studiedagen netwerkgericht werken

Dit voorjaar organiseerden we in het kader van Vorming Jeugdhulp twee studiedagen rond het thema ‘werken met netwerken’.

Op de eerste dag die plaatsvond op 13 mei stond informatieoverdracht rond bestaande methodieken en benaderingswijzen centraal. In diverse workshops konden de deelnemers kennismaken met LUS, EK-c, DOP, Columbus, SoNeStra, cliëntoverleg en bemiddeling. De informatie over de workshops, gebruikte presentaties en achtergrondmateriaal als ook een korte evaluatie van de studiedag vind je via deze link

Op de tweede dag die plaatsvond op 27 mei stond meer verdieping op implementatie op de werkvloer centraal. In de voormiddag werd het achterliggende beleidskader van vermaatschappelijking en de uitdagingen voor sociaal werk geschetst, werd er ingezoomd op een innovatief project in enkele voorzieningen en werden de resultaten voorgesteld van een belevingsonderzoek bij cliënten.
In de namiddag werd er in gesprekstafels rond concrete casussen in dialoog gegaan met praktijkwerkers en methodiekexperten. Alle materiaal en een korte evaluatie van de studiedag vind je via deze link.

Uit beide evaluaties kunnen we besluiten dat het geslaagde studiedagen waren, met heel veel stof en enthousiasme om verder mee aan de slag te gaan.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina