Steunpunt Jeugdhulp

Gezonde voeding

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Achtergrondinformatie

Het thema gezonde voeding krijgt misschien niet altijd voldoende aandacht in de jeugdhulp. Eén van de redenen hiervoor is allicht dat opvoeders en gezinsbegeleiders te maken krijgen met zo’n hoeveelheid aan problemen en ‘werkpunten’, dat voeding niet altijd bovenaan het lijstje komt. Ook de begeleide gezinnen zijn moeilijk te overhalen om hun eetgewoonten aan te passen. Het krappe budget waarmee we in de voorzieningen aan de slag gaan, maakt de opdracht om werk te maken van gezonde voeding niet makkelijker. Niet dat gezonde voeding duur moet zijn, maar met wat extra middelen zouden we meer aandacht aan het thema kunnen besteden.

Projecten Steunpunt Jeugdhulp

De voorbije jaren was Steunpunt Jeugdhulp betrokken in een aantal projecten over gezonde voeding. Onze klemtoon ligt op het onder de aandacht brengen van dit thema en het verspreiden van relevante informatie binnen de jeugdhulp.

Publicaties

Werken aan gezondheid heeft pas echt zin als het vertrekt vanuit een uitgewerkt gezondheidsbeleid. Op die manier overstijgt men het projectmatig werken. 


Verstuur deze pagina