Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Hier vind je materiaal dat organisaties ontwikkelden voor de implementatie van het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp in hun organisatie.

Ze stellen dit vrijwillig en gratis ter beschikking van hun collega's. Je mag het gebruiken, maar de voorwaarde is wel dat je steeds de organisatie vermeldt en ook zoveel mogelijk hun logo op het materiaal laat staan (bv. op de powerpoints of op door hen gemaakte teksten ... ).

Hoe implementeer je het decreet? Welke stappen zet je eerst?

BIJzondere Jeugdzorg


Organisatie Categorie Proces Thema's Resultaten
De Grote Robijn OOOC

- gesprekken met beroepsgroep

- gesprekken met teams

algemeen

-vernieuwde principes

-handboek begeleiders

-informatiebrochures jongeren

Sopeh Pleegzorg

- werkgroep

- stappenplan

- thema's kiezen

dossier

menswaardige behandeling

-kader implementatie

-stappenplan dossier

-stappenplan mensw. behandeling

-verslag vorming open verslaggeving

Ivo Cornelis Meerdere

- werkgroep

- inventarisatie handelen

alle

-handboek implementatie

-dossierindeling

-praktijkaudit DRM

-aanpassing brochures

Ter Reie Begeleidingstehuis

- werkgroep

- visietekst ontwikkelen

- werking met 3 jaarthema's die wisselend terugkomen

participatie

-visietekst

-analyse-instrument

 Amber Thuisbegeleidings-dienst reflectie in 'overleg kwaliteit' en teamvergadering algemeen schema over manieren waarop jongeren kunnen aan bod komen
 De Grubbe Gemeenschaps-instelling

 - beleid dossierinzage GI

- werkgroep

participatie -veranderingen op alle speelruimtes van analyse-instrument
 Daidalos Dagcentrum

- werkgroepen

- informatie voor begeleiders

- stappenplannen

algemeen

-presentatie de minderjarige in beeld

-stappenplan informeren en analyse

-samenvatting informeren en analyse

-een samengesteld dossier

 

Jeugdtehuis Kinrooi Meerdere

- werkgroep

- inventarisatie

- opgenomen in kwalitatieve werking

algemeen

 - besprekingen in afdelingen

- affiche met topics


Hoe de tabel lezen?

Je vindt de organisatie en een aanduiding van de categorie terug in de eerste twee kolommen.

In de kolom 'proces' geven we een korte beschrijving van hoe het implementatieproces in die organisatie wordt aangepakt. Dit is enkel om je een idee, een aanwijzing te geven. De processen in de organisaties zijn veel diverser dan ze hier kunnen worden beschreven.

Wanneer we gesprekken vermelden, dan betekent dit ook overleg met de teams, afdelingen, beroepsgroepen... Spreken we van een werkgroep dan betekent dit dat er een werkgroep werd opgericht die het proces in handen heeft of neemt. Sommige werkgroepen gaan over het hele decreet, sommige zijn specifieker. Soms worden er visieteksten gemaakt die als inspiratie voor de andere teamleden moeten dienen, meestal worden per team de procedures aangepast in functie van de visieteksten.

Actie - en stappenplannen zijn documenten die werden opgemaakt met de beschrijving van de te ondernemen of reeds ondernomen stappen in het proces.

Bij 'thema's' vind je een korte aanduiding van de inhoud van de processen, ze zijn gelinkt aan het decreet.

De resultaten geven kort weer wat er gerealiseerd is, meestal in termen van producten. De tabel doet onrecht aan de realiteit van de voorziening, uiteraard zijn er telkens meer resultaten (processen, veranderingen in aanpak) te benoemen. Omwille van de overzichtelijkheid hebben we deze niet opgenomen. De links leiden je naar de documenten die de voorzieiningen ons bezorgden.

Als je het materiaal gebruikt, pas het dan aan aan jouw noden en de situatie in jouw organisatie.

We hebben hier zo goed als alle documenten gepost die we binnenkregen, we hebben ze niet geselecteerd en/of goedgekeurd. Het ter beschikking stellen van deze documenten betekent dus niet dat die conform het decreet zijn, of goedgekeurd werden door OSBJ. Het is inspirerend werkmateriaal. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met dit materiaal doet.
 

Spel over rechten van 't groot hersberge

Een spel voor jongeren van ’t Groot Hersberge

’t Groot Hersberge ontwikkelde een spel dat uit 3 delen bestaat:

  • een quiz waarbij jongeren via een stellingenspel hun rechten en plichten verkennen (informeren);
  • een rechtenroversspel met vrouwe justitia die haar rechten kwijt is en waarbij de jongeren deze in groep moeten terugvinden (memoriseren);
  • een beurs met creatieve standjes waarbij jongeren zelf hun rechten en plichten aanbieden (reflecteren).


Het spel is geschikt voor jongeren boven de 12 jaar, voor semi-ambulante en residentiële settings die op een creatieve, toegankelijke manier met jongeren in gesprek willen gaan over het decreet RPM.
Op het einde van de vormingsdag kan men intekenen om dit spel aan te kopen. Het spel is onmiddellijk toepasbaar in de eigen werking.

Meer info bij:
't Groot Hersberge
Groenestraat 2
8820 Torhout
050.21.12.92
 

Andere methodieken

De Vlaamse overheid wil de ervaringsuitwisseling en de deskundigheidsbevordering tussen de verschillende sectoren vergemakkelijken via het beschikbaar stellen van een inventaris aan "good practices". Neem hier een kijkje, ze kunnen een goede inspiratiebron zijn voor eigen initiatieven.

 

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina