Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Hier vind je meer achtergrondinformatie over participatie. We bekijken een definitie en gaan dieper in op participatie als proces. We bekijken de actoren en de inhoud van het proces. Wie nog meer wil lezen vindt zijn gading bij de rubriek 'publicaties' en 'verder lezen'.

Uitgangspunten

Participatie is een proces dat kinderen en jongeren ziet als actieve deelnemers en betekenisgevers. Deze kijk op kinderen en jongeren heeft haar wortels in het begin van de 20e eeuw en vindt steeds meer ingang. Ze vormt dan ook het uitgangspunt van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK).

Participatieproces

Het participatieprocesproces kan je vanuit verschillende hoeken bekijken. De dialoog is steeds het vertrekpunt van het proces.

Actoren

Hier beschrijven we de verschillende partijen die betrokken moeten worden in het participatieverhaal.

Inhoud

Participatie als creatief proces veronderstelt een dialoog. Om de inhoud van de dialoog enigszins te vatten hanteren we drie centrale concepten.

Meer lezen

Voor wie aan de slag wil met participatie geven we een paar lectuursuggesties.

Publicaties

Links


Verstuur deze pagina