Steunpunt Jeugdhulp

Werking

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Kinderen, jongeren en ouders die te maken krijgen met situaties die ze niet de baas kunnen, kunnen op verschillende manieren in contact komen met Bijzondere Jeugdzorg.

Een deel van het hulpaanbod uit de Bijzondere Jeugdzorg is rechtstreeks toegankelijk. Het gaat dan om de modules Crisishulp aan Huis en de kortdurende contextbegeleiding (thuisbegeleiding).
Het grootste deel van het hulpaanbod van de Bijzondere Jeugdzorg blijft echter niet-rechtstreeks toegankelijk. Sinds 1 maart 2014 - de inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp - verloopt de verwijzing niet langer via de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ).
Er zijn verschillende kanalen om gebruik te kunnen maken van de hulpverlening.

  • De intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Het team indicatiestelling onderzoekt welke hulpvorm het meest aangewezen is in een specifiek geval. Het team jeugdhulpregie zoekt uit wie de hulpverlening effectief kan uitvoeren.
  • Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten. Hierbij wordt gesproken over maatschappelijke noodzaak.
  • Jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd of in een zwaar problematische leefsituatie zitten, kunnen doorverwezen worden naar de jeugdrechtbank. Een consulent van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp zal de situatie van de jongere onderzoeken. Op basis van dat onderzoek beslist de jeugdrechter wat er het best met hem of haar gebeurt. 
    We spreken hier van gedwongen hulpverlening.

 

Klachten

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina