Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Inspectieronde DRM

Het decreet rechtspositie van de minderjarigen werd op 7 mei 2004 goedgekeurd en is sinds 1 juli 2006 van kracht. De zorginspectie nam de toepassing van de decreten in de betrokken sectoren onder de loep, met exclusieve aandacht voor de rechtspositie van de minderjarige en zijn ouders.

In het rapport "Werk maken van kinderrechten" staat te lezen wat de resultaten van de zorginspectie zijn.

Dit rapport noemt ook een aantal aanbevelingen en conclusies die nuttig zijn voor de verdere implementatie van het DRM. Een beknopte brochure vat dit samen.
 

Onderzoek decreet IJH

Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft een evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar het Decreet Integrale Jeugdhulp uit 2004. Dit onderzoek focust op de beleidslijnen die zijn ingezet en de effecten die deze beleidslijnen hebben op het jeugdhulpverleningsveld. Klik hier om de onderzoeksresultaten en aanbevelingen te lezen.

 


Verstuur deze pagina