Steunpunt Jeugdhulp

Doelgroep

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen kunnen begeleid worden door een voorziening, project of dienst binnen de Bijzondere Jeugdzorg. 

Soms komen deze kinderen, jongeren en hun gezinnen in een moeilijke situatie terecht. De hulpverlening binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg (BJZ) tracht als antwoord op een maatschappelijke verwijzing tegemoet te komen aan noden van minderjarigen en hun ouders wanneer zij zich in een problematische leefsituatie bevinden (vroeger bekend als POS).

Dit kan zijn omdat de leefomgeving van de minderjarige een bedreiging vormt voor een optimale ontwikkeling, wanneer ouders om hulp vragen bij de opvoeding van hun kinderen of wanneer er conflicten rijzen tussen minderjarigen en hun ouders.

Ook wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit (MOF) pleegde, kan de hulpverlening van de Bijzondere Jeugdzorg opgestart of verder gezet worden.


Na 18 jaar kan een jongere voortgezette hulpverlening vragen. Dit kan binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg of in andere sectoren (zoals Algemeen Welzijnswerk, Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) of Geestelijke Gezondheidszorg).

Onder bepaalde voorwaarden kan verdere hulp verleend worden aan jongeren tot de leeftijd van 20 of 21 jaar. Mogelijke hulp is dan:

  • de jongere onder toezicht op kamer laten wonen tot 20 jaar;
  • de jongere in een gezin laten verblijven tot 20 jaar;
  • de jongere in een geschikte inrichting laten verblijven tot 20 jaar;
  • de jongere tot 21 jaar onder begeleiding zelfstandig laten wonen.

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina