Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Welzijn en zorg in Vlaanderen. Wegwijzer voor de sociale sector 2010-2011

Sylvie Ackaert  (2010)
Uitgeverij: Kluwer

Welzijn en zorg in Vlaanderen. Wegwijzer voor de sociale sector 2010-2011

Dit uniek naslagwerk voor professionals en studenten uit de socio-profitsector analyseert en duidt het sociaal beleid van Vlaanderen.

Het boek situeert eerst het Vlaams welzijnsbeleid binnen het internationaal en federaal welzijnsrecht. De werking van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met als kerntaak de coördinatie van de beleidsvoorbereiding en de uitvoerende taken van de WVG-agentschappen, worden vervolgens in beeld gebracht.

Tot de nieuwe en actuele onderwerpen van deze editie behoren sociaal werk en bemiddeling als wetenschap en beroep, de effectiviteit en efficiëntie in het welzijnswerk, de Eigen Kracht Conferentie, kinderen en echtscheiding, armoede en sociale uitsluiting en de vraag of in de multiculturele samenleving moet gekozen worden voor een doelgroepenbeleid of voor een inclusief beleid. De beleidsmatige vertaling van trends en maatschappelijke evoluties in de sociale sector vindt u terug in deze editie.

<< Terug