Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen

Decock Geert (red), Put Johan (red)  (2012)
Uitgeverij: Larcier

Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen

De Werkgroep Jeugdsanctierecht heeft een evaluatie gemaakt van de jeugdwetten van 2006 en heeft in het kader van deze evaluatie zijn platformtekst van 1994 geactualiseerd. De werkgroep blijft zich steunen op de principes van verantwoordelijkheid van jongeren, rechtswaarborgen voor jongeren, en constructief sanctioneren. Hij kiest voor complementariteit tussen herstel, welzijn en justitie en bevestigt het uitzonderlijk karakter van een plaatsing als “ultimum remedium”.

In een voorafgaandelijk artikel wordt een beeld gegeven van 20 jaar nadenken over het sanctioneren van jongeren, onder de titel “Beschermen, straffen, herstellen”.
Aansluitend zijn de integrale teksten opgenomen van de uiteenzettingen die op de studiedag van 17 juni 2011 zijn gegeven. In elk van de bijdragen worden de jeugdwetten van 2006, alsook het huidige beleid en de praktijk van het jeugdrecht, getoetst aan de principes van het jeugdsanctierecht. Deze uitgeschreven bijdragen zijn het resultaat van zeer grondig jarenlang inhoudelijk voorbereidend werk van alle leden van de Werkgroep Jeugdsanctierecht

Het federale regeerakkoord van december 2011 stelt de communautarisering van het jeugdsanctierecht in het vooruitzicht. Dit maakt de problematiek weer brandend actueel. Dit verslagboek wordt daarmee meteen ook een werkboek, waarmee de Werkgroep Jeugdsanctierecht het debat met het beleid wenst te voeren, niet alleen met de federale overheid, maar ook, en binnenkort des te meer met de beleidsverantwoordelijken van de Vlaamse Gemeenschap.

<< Terug