Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Waar bemoeit u zich mee!? Morele dilemma’s in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming.

Wim Theunissen  (2012)
Uitgeverij: SWP Amsterdam

Waar bemoeit u zich mee!?  Morele dilemma’s in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming.

Het boek gaat over de Raad voor de Kinderbescherming, een Nederlandse organisatie die tussen-komt wanneer de vrijwillige hulpverlening niet meer volstaat, of het gezin geen hulp meer aanvaardt en dit toch nodig blijkt. Concreet denkt de auteur doorheen het verhaal na over wat het ‘goede’ is voor een kind en wanneer de omstandigheden ‘niet meer goed genoeg’ zijn. Deze rode draad komt terug in de verschillende hoofdstukken.

• Een goed richtsnoer voor het handelen: Wanneer een raadsonderzoeker wil handelen in het belang van het kind steekt een belangenconflict de kop op. Welke conflicten bestaan er, welke waarden en normen spelen een rol, wat is het belang van het kind,… dit alles komt aan bod in dit hoofdstuk.

• De opvoeding en het streven naar het goede voor het kind: Een kind wordt opgevoed van baby tot een zelfstandige volwassene. In deze ontwikkeling hebben onder andere het gezin,
de omgeving, het tijdstip en de locatie een invloed. Hier komen vragen naar boven zoals:
wat is deze invloed? wat is de ideale invloed? wanneer is deze invloed slecht?

• De staat en het streven naar het goede voor het kind: De staat schept een aantal kaders om kinderen (die als kwetsbare burgers beschouwd worden) te beschermen. Eveneens geeft de staat een beschermingsopdracht aan de Raad voor de Kinderbescherming ten aanzien van kinderen.

• De Raad voor de Kinderbescherming: Dit hoofdstuk werpt een blik op de evolutie die de Raad heeft doorgemaakt sinds het ontstaan. De huidige werkmethode van de Raad wordt toegelicht, evenals de dilemma’s waarmee de Raad geconfronteerd wordt.

• De professional: De professional handelt in het belang van het kind. Maar wat is dat belang? Kan je daarvoor ingaan tegen de ouders, de staat of je collega’s? Wat indien je twijfels hebt over je oordeel?

We kunnen concluderen dat het boek de lezer informeert over de werking van de Raad voor de Kinderbescherming. Men krijgt meer bepaald een zicht op de morele dilemma’s waarmee een raads-onderzoeker soms geconfronteerd wordt. De theorie en de zoektocht naar ‘het goede’ worden afgewisseld met duidelijke praktijkvoorbeelden. De voorbeelden in combinatie met de aangename ‘vertelstijl’ van de schrijver maken van dit boek een vlot leesbaar naslagwerk dat aanzet tot nadenken.

ISBN: 9789088502569
Aantal pagina’s: 152
Prijs: 19,90€
http://www.swpbook.com/1492

Recensie door Apers Lise, stagiaire Steunpunt Jeugdhulp vzw, opleiding maatschappelijk adviseur, Katholieke Hogeschool Leuven (Heverlee)

<< Terug