Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Praktijkboeken Jeugdhulp - Vraagverheldering

Steunpunt Jeugdhulp i.s.m. diverse auteurs  (2012)
Uitgeverij: Politeia NV

Praktijkboeken Jeugdhulp - Vraagverheldering

De jeugdhulpverlening is in volle evolutie. Sectoren, voorzieningen en hulpverleners werken meer dan ooit samen. Elkaars werking leren kennen is in deze context niet alleen boeiend maar zonder meer noodzakelijk.

Met de Praktijkboeken Jeugdhulp bieden Steunpunt Jeugdhulp en Uitgeverij Politeia informatie op maat aan de praktijkwerkers die het dagelijks waarmaken op 'de werkvloer'. De nieuwe reeks behandelt actuele thema's en zorgt voor verheldering en dialoog. Welke good practices bestaan er rond een thema? Wat zijn verschilpunten? Waarom kiest die ene sector voor een andere benadering?

Auteurs uit verschillende jeugdhulpsettings schrijven hun goede praktijken uit in een heldere, beknopte tekst. Cases, concrete voorbeelden, afbeeldingen en modeldocumenten maken van de Praktijkboeken hanteerbare informatiebronnen. De Praktijkboeken vertrekken dus niet van een theoretische invalshoek. Wel kiest de redactieraad resoluut voor thema's die heel concreet leven in de praktijk van de jeugdhulp. Het cliëntperspectief staat daarbij centraal. Het eerste thema in de reeks gaat over Vraagverheldering. Concrete hulpverlening begint immers bij 'de vraag' van een cliënt. Het belang van vraagverheldering zal in de toekomst, met de opstart van de intersectorale toegangspoort, alleen nog toenemen. Hoog tijd dus voor een vraagverhelderend boek!

Hulp bieden lijkt eenvoudig, maar in de praktijk kan de hulpvraag van de cliënt veel verschillende vormen aannemen. Cliënten stellen hun vraag impliciet of expliciet; soms wordt er helemaal geen vraag gesteld en zijn het de ouders of de maatschappij die bepaald gedrag als een probleem ervaren. Een correcte vraagverheldering is een noodzakelijke voorwaarde voor het vinden van de meest geschikte hulpverlening. Van de vraag hangt ook de intensiteit van de hulpverlening af en dus de duur, de frequentie, de plaats, de gebruikte methodieken,... Wie zijn vraag goed verkend weet, is meer gemotiveerd om mee te werken aan het positief doorlopen van een hulpverleningstraject.

<< Terug