Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Projectmatig werken en onderzoeken. Een handleiding voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en wonen.

Ferdie Migchelbrink  (2012)
Uitgeverij: SWP Amsterdam

Projectmatig werken en onderzoeken. Een handleiding voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en wonen.

Veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen krijgen vaak gestalte via projectmatig werken.
Dit praktisch georiënteerd boek beschrijft al de facetten van projectmatig werken: de beginselen, de uitvoering, de begeleiding, de processen en de methoden. Er is ook ruime aandacht voor de belangrijke rol die onderzoek kan vervullen in een project.

Het boek bestaat uit vijf delen of 'leerlijnen' die elk een eigen insteek hebben om handvatten te geven voor projectmatig werken en onderzoek:

Deel 1 biedt een eerder conceptueel kader; wat is een project en wat is projectmatig werken?
Delen 2 en 3 gaan over het opzetten, uitvoeren, leiden en begeleiden van projecten. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende fasen en processen van een project en de daarbij horende methoden en technieken.
Deel 4 gaat over methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek voor projecten.
In het laatste deel wordt aan de hand van vier interviews ingegaan op de praktijk van projectmatig werken.
Het boek start met een casus die een en ander concreter moet maken.

ISBN 978 90 8850 214 9
aantal pagina's: 383
prijs: € 34,50
http://projectmatigwerken.swpbook.com/

<< Terug