Steunpunt Jeugdhulp

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Omgaan met beroepsgeheim

B. Hubeau, J. Mertens, J. Put, R. Roose, K. Stas, F. Vander Laenen  (2013)

Omgaan met beroepsgeheim

Dit cahier wil een stand van zaken opmaken van de actuele regelgeving inzake het beroepsgeheim en de complexiteit ervan naar de praktijk toe. ‘Omgaan met beroepsgeheim’ start met een uitgebreid hoofdstuk over de toepasselijke wetgeving en focust daarna op de aanpak van een aantal dilemma’s die zich in de praktijk voordoen. De volgende specifieke terreinen komen aan bod: de samenwerking met justitie, het welzijnswerk, het onderwijs, de gezondheidszorg en jeugdhulp. Aan de hand van één concrete casus reflecteren acht auteurs over mogelijke standpunten en alternatieven, ieder vanuit zijn/haar vertrouwdheid met een bepaalde sector. Afhankelijk daarvan zullen immers andere spanningsvelden optreden en dat creëert genuanceerde opinies. Ten slotte wordt in de laatste twee bijdragen specifiek ingegaan op de hulpverleningsrelatie met cliënten en op de ethische vraagstukken in relatie tot beroepsgeheim.

 

<< Terug