Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Horen, zien en schrijven. Schrijfboek voor welzijnswerkers.

J. Van Coillie, K. Daenens, E. Maton, A. Pelemans, T. Roofthooft, M. Van Bogaert, K. Verelst, C. Willcocx.  (2013)
Uitgeverij: die Keure

Horen, zien en schrijven. Schrijfboek voor welzijnswerkers.

In ‘horen zien en schrijven’ worden adviezen gegeven voor de schrijfpraktijk in het sociaal werk, de jeugdzorg of de hulpverlening. De teksten die in het sociaal agogische werkveld het meeste voorkomen vormen de basis voor dit handboek. Hierbij kan gedacht worden aan vergaderverslagen, beleidsnota’s, antwoorden op hulpvragen via email of chat etc..

Het eerste deel van dit boek focust op het schrijfproces. Er worden vier stappen binnen dit schrijfproces onderscheiden: Oriënteren, Voorbereiden, Uitvoeren en Reflecteren (OVUR). De lezer wordt aangespoord om kritisch na te denken over de doelgroep van je tekst, het medium dat je gebruikt, de bronnen die je aanboort, de structurering van je informatie etc.. Het tweede deel van dit boek richt zich op verschillende tekstsoorten uit het welzijnswerk, zoals beleidsnota’s, projectvoorstellen, vergaderverslagen, e-mailhulpverlening etc..

Tekstvoorbeelden (hoe wel en hoe juist niet te schrijven) en checklists maken dit boek zeer concreet en direct toepasbaar in de praktijk. Voor studenten en beginnende praktijkwerkers een waardevolle handleiding om mee aan de slag te gaan. Voor professionals die al iets langer in de praktijk werken biedt dit boek niet zeer veel nieuws, toch kunnen de soms voor de hand liggende tips de eigen schrijfstijl verfrissen en verbeteren. Dit handboek is een aanrader voor iedereen die bewust zijn schrijfstijl wil ontwikkelen en/of verbeteren.

<< Terug