Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Doktertje spelen...? Over lichamelijkheid & seksualiteit bij jonge kinderen.

B. Detavernier, M. De Beukelaer, S. De Sterck, I. Vanderstraete, A. Van Looveren  (2013)
Uitgeverij: Acco Leuven / Den Haag

Doktertje spelen...? Over lichamelijkheid & seksualiteit bij jonge kinderen.

De afgelopen jaren werden de Vertrouwenscentra Kindermishandeling regelmatig geconfronteerd met meldingen van ouders of directies over seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kleuters. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding tot het schrijven van het boek ‘Doktertje spelen…? Over lichamelijkheid & seksualiteit bij jonge kinderen’.

Dat kinderen seksueel gedrag vertonen is iets van alle tijden. Toch zien ouders seksueel gedrag van kleuters liever als iets dat veraf ligt. Hoe kun je als ouder, leerkracht of school omgaan met seksueel gedrag van kleuters? Tot waar is dit gedrag normaal en vanaf waar is het grensoverschrijdend en hoe weten we dit?

In ‘Doktertje spelen…?’ wordt ingegaan op hoe de maatschappij vandaag de dag seksueel gedrag van kinderen bekijkt en beoordeelt. De invloed van televisie en internet komen ter sprake. Evenals de maatschappelijke tendens om hyper waakzaam te reageren op risico’s voor kinderen, waaronder seksueel ongepast gedrag. Waar ligt het evenwicht tussen gepaste alertheid en deze hyperwaakzaamheid?

Om bovenstaande vraag te beantwoorden bespreken de auteurs de psychoseksuele ontwikkeling van baby tot kleuter, hierbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijdscategorie nul tot twee jaar, twee tot vier jaar en vijf tot zes jaar. Zoals kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens aanstipt, wordt hierbij de verleiding weerstaan om een simpel lijstje op te stellen van wat wel en niet kan op een bepaalde leeftijd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een genuanceerd beeld geschetst van wat er van hoe situaties van geval tot geval beoordeeld kunnen worden. Seksueel ongepast en grensoverschrijdend gedrag word hierbij ook geduid. Te denken valt aan dwangmatig en repetitief seksueel gedrag, het ontbreken van wederzijdse toestemming tussen de betrokkenen etc..

De grote vraag is uiteindelijk hoe een school om dient te gaan met seksueel (on)gepast gedrag van jonge kinderen. Een gestandaardiseerd stappenplan is er niet en lijkt ook niet opportuun. Gezien de vaststelling dat iedere school op een bepaalde manier geconfronteerd wordt met seksueel (ongepast) gedrag van jonge kinderen zijn enkele concrete handvaten echter wel interessant. De auteurs geven daarom tips op het vlak van preventie, het opstellen van een handelingsplan na het uitkomen van seksueel ongepast gedrag en een plan van nazorg voor kinderen, ouders, en medewerkers van de school.

In ‘Doktertje spelen…?’ wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een treffend beeld geschetst van (on)toelaatbaar seksueel gedrag van jonge kinderen en hoe hier, van geval tot geval, op gereageerd kan worden. Het boek is toegankelijk geschreven en tips en handvaten zijn bruikbaar voor de praktijk. De opmaak van het boek is echter niet altijd even overzichtelijk. De afsluitingen van ieder hoofdstuk zouden soms iets uitgebreider en/of concreter kunnen. Ook zou onnodige herhaling op een aantal plaatsen in het boek vermeden mogen worden.

 

<< Terug