Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij.

Dirk Geldof  (2011)
Uitgeverij: Acco

Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij.

De Duitse socioloog, Ulrich Beck, biedt voor Dirk Geldof het kader om de veranderingen in onze huidige maatschappij te verklaren. Volgens Beck zijn er 3 fases in de ontwikkeling van een risicomaatschappij. De eerste fase waarin we denken dat we de risico’s kunnen oplossen. Een volgende fase waarin we (h)erkennen dat de risico’s gevolgen hadden die we niet konden overzien. Een laatste fase waarin we opnieuw reflecteren over onze maatschappijvorm en daardoor anders omgaan met risico’s. Volgens Beck en Geldof zitten we momenteel op de overgang tussen erkennen en reflecteren.
Voordat de auteur ingaat op 5 recente levensgebieden die getroffen worden door een gevoel van onzekerheid, bespreekt hij de veranderingen sinds de industriële revolutie. Hij vermeldt de verandering van de invulling van de term ‘risico’. Risico is niet meer het gevolg van het noodlot, maar van het eigen handelen. Deze verandering van betekenis kenmerkt de verandering van de industriële maatschappij naar de risicomaatschappij.
Het eerste risicodomein dat de auteur bespreekt is het milieu. Hier schetst hij de lokaliteit en de globaliteit van de risico’s, wat vraagt om verschillende antwoorden. Het tweede is het sociaal-economische terrein. In dit hoofdstuk komt de ongelijke verdeling van de risico’s tussen bevolkingsgroepen en de gevolgen voor onze maatschappij duidelijk in beeld. Het derde risicodomein beslaat de veelbesproken individualisering. ‘Kunnen kiezen is moeten kiezen’: een citaat dat de kern weergeeft. Ten vierde gaat de auteur in op onze tijdsbeleving waarin hij het onderscheid benadrukt tussen de objectieve tijd en onze subjectieve tijdsbeleving. Als laatste domein gaat hij in op de migratie, waar hij de meervoudigheid van het burgerschap duidt.
De auteur besluit door dieper in te gaan op de ‘reflexieve maatschappij’ van Ulrich Beck. Momenteel maken we alles afhankelijk van onze keuzes. Keuzes die we soms zelf maken en soms ook niet. Hierdoor groeit de nood om zowel individueel, als collectief na te denken over waarom we de ene keuze wel maken en de andere niet. Maar dat vraagt wel om de mogelijkheid om te proberen, fouten te maken en opnieuw te beginnen. Een manier om experimenteerruimte te nemen, biedt Geldof niet. Een kader om te begrijpen waar onze angsten en onzekerheden vandaan komen, wel.

<< Terug