Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Praktijkboeken Jeugdhulp 'Lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit'

Steunpunt Jeugdhulp i.s.m. diverse auteurs  (2013)
Uitgeverij: Politeia NV

Praktijkboeken Jeugdhulp 'Lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit'

Lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit zijn van alle leeftijden. Kinderen en jongeren zijn terecht nieuwsgierig naar alles wat hiermee te maken heeft. Volwassenen (en voorzieningen) hebben hier echter ook een rol in te spelen, namelijk jongeren inlichten en voorbereiden. Intimiteit draagt immers bij tot een evenwichtige ontwikkeling en is een recht voor alle kinderen. Ook jongeren in de jeugdhulp verdienen op dit vlak alle kansen.

Deze uitgave van het Praktijkboek handelt niet over grensoverschrijdend seksueel gedrag, maar richt zich bewust op het thema lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de ‘normaliteit’. Er wordt ingegaan op de vraag naar grenzen: hoe verloopt de ‘normale’ seksuele ontwikkeling en hoe bespreek je dit met jongeren? Evengoed wordt er aandacht besteed aan de praktijkwerker zelf: hoe zorgt een voorziening voor een duidelijke visie rond seksualiteit, die ook in de praktijk werkbaar is? Hoe werk je met kinderen met een beperking rond seksualiteit? Hoe kunnen pleegouders een vertrouwensrelatie opbouwen met het pleegkind, zodat er in alle eerlijkheid over seksualiteit gepraat kan worden? Hoe werkt onlinehulpverlening rond jongeren en seksualiteit? Hoe ziet de huidige praktijk van het werken rond lichamelijkheid, seksualiteit en intimiteit eruit?

Dankzij deze uitgave krijgt u een inspirerend beeld van de dagelijkse praktijk rond lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de jeugdhulp.

<< Terug