Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Praktijkboeken Jeugdhulp: bemiddeling en herstelgericht werken

Divers  (2014)

Praktijkboeken Jeugdhulp: bemiddeling en herstelgericht werken

De jeugdhulpverlening is in volle evolutie. Sectoren, voorzieningen en hulpverleners werken meer dan ooit samen. Elkaars werking leren kennen is in deze context niet alleen boeiend, maar ook zonder meer noodzakelijk. Met de Praktijkboeken Jeugdhulp bieden Steunpunt Jeugdhulp en Uitgeverij Politeia informatie op maat van en voor praktijkwerkers die het dagelijks waar maken op de werkvloer. Deze reeks behandelt actuele thema’s en zorgt voor verheldering en dialoog. Welke good practices bestaan er rond dit thema? Wat zijn de verschilpunten? Wat kunnen we van elkaar leren?

Herstelgericht werken en bemiddeling lenen zich bij uitstek voor deze uitwisseling. Ontstaan binnen het werkveld van justitie, hebben de herstelgerichte benadering en bemiddeling zich verder uitgebreid naar steeds meer domeinen van de jeugdhulp. Al naargelang de context zien we andere couleur local.

Praktijkwerkers beschrijven hoe ze herstelgericht werken in verschillende settings, met name in de leefgroep in de jeugdzorg, in de forensische psychiatrie en in de klassituatie. Daarnaast laten we u kennismaken met de troeven van bemiddeling in situaties van echtscheiding en hoe je kan omgaan met gescheiden ouders in de hulpverlening. We sluiten af met het kader en de achterliggende visie van bemiddeling als functie in de integrale jeugdhulp.

Het Praktijkboek is te bestellen bij Uitgeverij Politeia.
 

<< Terug