Steunpunt Jeugdhulp

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Kwetsbare vrije tijd?

C. Mathijssen, M. Loopmans, R. Crivit (red)  (2014)
Uitgeverij: Acco

Kwetsbare vrije tijd?

Welke invulling geven we vandaag nog aan vrije tijd, en welke rol kan vrije tijd vandaag nog spelen voor ons welzijn? Welke rol speelt vrije tijd voor de ontwikkeling en emancipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren? In welke mate speelt het georganiseerde ‘vrijetijdsaanbod’ zoals sport- en cultuuractiviteiten een rol in hun leven? Hoe reageert de bredere maatschappij op hun ‘niet-formele’ vrijetijdsbeleving zoals rondhangen, streetsport, hiphop…? Welke rol nemen jeugdwerkers op in een veranderende vrije tijdscontext? En wat betekent dat voor de interactie tussen jeugdwerkers en jongeren? Ook het jeugdwerk staat onder druk om te werken aan activering. Hoe gaan werkingen om met trajectbegeleiding, beleidsparticipatie of competentieontwikkeling?

Een eerste deel brengt ons eerder theoretische discussies over vrije tijd en het belang ervan voor jongeren en jeugd(welzijns)werk. Het duidt de spanningen rond de tweedeling tussen vrije en onvrije tijd – spanningen waarmee het jeugd(welzijns)werk vandaag worstelt. Het tweede deel beschrijft die strijd meer in detail: de moeilijke evenwichtsoefeningen waarmee jeugdwelzijnswerkers zich op het terrein geconfronteerd zien. Het derde deel richt onze blik op de toekomst. Welke uitdagingen komen er op ons af? Met welke kwesties zal het jeugdwerk worden geconfronteerd in 2020 en verder? Als uitsmijter reflecteren we over de rol van de opleidingen Sociaal Werk als toeleverancier van jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkers.

<< Terug