Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit.

M. Petrovic, F. Ravijts, E. Roger  (2014)
Uitgeverij: Acco

Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit.

Diversiteit is in de huidige samenleving de norm geworden. Zo’n twee miljoen mensen hebben in België een migratieachtergrond. Eén op vijf inwoners is van buitenlandse herkomst, in sommige steden bijna de helft. Deze realiteit brengt uitdagingen met zich mee op het vlak van armoede, werkloosheid, schooluitval en discriminatie. Hoe kunnen we met elkaar samenleven? Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt? Moeten we aandacht hebben voor identiteit?

Op de achterflap van het boek lezen we dat 20 experts van verschillende achtergronden naar de toekomst kijken. De toepasselijke diversiteit van auteurs en getuigen uit het werkveld maken dat de thematiek op een onderbouwde en pakkende manier wordt weergegeven.

Enerzijds bieden beschouwende teksten van specialisten een verkennende blik op cijfers inzake migratie, integratie en inburgering. Onderzoekers en beleidsmedewerkers als Dirk Geldof, Ina Vandenberghe en Norah Karrouche gaan vanuit hun expertise in op de rol van migratie binnen onze samenleving.

Anderzijds tonen de interviews met getuigen ‘uit het veld’ hoe ze aan nieuwe manieren van samenleven werken, hoe zij de toekomst zien en de kansen die ze biedt. De interviews met onder andere Zirak Qayoum (toeleider in diversiteit bij Pin vzw), Nadina Raysa (Stichtster Vzw Samenleven in Affligem en ‘changemaker’ voor het minderhedenforum) en Oscar Gonzalez (lesgever maatschappelijke oriëntatie bij onthaalbureau inburgering Prisma vzw) schetsen een persoonlijk en geëngageerd beeld van mensen die op verschillende manieren rondom migratie werkzaam zijn.

Migratiemaatschappij schetst door de diverse bijdrages van zowel wetenschappelijke- als praktijkexperten een toegankelijk beeld over onze huidige migratiemaatschappij en de uitdagingen waar we voor staan. Het is een boek dat makkelijk weg leest en hiermee een goede inleiding voor geïnteresseerden in de thematiek.
 

<< Terug