Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Identiteit en Interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel.

B. Lleshi, M. Van Den Bossche (eds.)  (2012)
Uitgeverij: VUB Press

Identiteit en Interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel.

Het concept ‘identiteit’ heeft een centrale plaats gekregen in onze huidige maatschappij. Hoewel identiteit verschillende aspecten omvat, beperkt het maatschappelijke debat zich vaak enkel tot ‘etnische identiteit’. Dit boek probeert deze blik te verruimen door vanuit verschillende invalshoeken naar de voorstelling van identiteit te kijken. Wetenschappelijke beschouwingen worden afgewisseld met persoonlijke getuigenissen van jongeren die betrokken waren bij het project ‘Ideaal Brussel’ waar de redacteuren van dit boek nagingen hoe Brusselse jongeren aankijken tegen het concept identiteit.

De lezer krijgt in het eerste deel van het boek een toegankelijke introductie op een aantal wetenschappelijke kaders aangaande identiteit. Noel Clycq (Universiteit Antwerpen) richt zich op identiteit en de constructie ervan. Vragen als ‘wat is cultuur?’, ‘welke verschillende voorstellingen van cultuur bestaan er?’, ‘wat is de rol van culturele emblemen?’ en ‘hoe verhouden die zich tot etnische identiteiten?’ staan centraal. Leen Bolle (VUB) geeft filosofische reflecties op interculturele ontmoetingen. Zij gaat in op de vraag of een volledig begrip van de ander mogelijk, wenselijk en/of nodig is. Marc Van Den Bossche (VUB) geeft een uitgebreide uiteenzetting over de achtergrond van identiteit en dialoog aan de hand van de Canadese filosoof Charles Taylor.

Het tweede deel belicht de praktische uitwerking en consequentie van identiteit en interculturaliteit in de samenleving. Hierbij komen onder andere de deelnemers van het project ‘Ideaal Brussel’ aan het woord. In dit project gingen Brusselse jongeren in op hun persoonlijke ervaringen met het thema diversiteit. Zo maakt Halil Cikmazkara (afkomstig uit Rotterdam – Turkse roots - studerend in Brussel) in ‘De vorming van mijn identiteit buiten de gebaande paden’ een vergelijking tussen Rotterdam en Brussel. Hij focust op zijn identiteit en de context waarin die tot stand is gekomen.

Tenslotte wordt in het derde deel van het boek een poging ondernomen om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Zoals op de achterflap van het boek beschreven is, worden de geijkte paden van het denken over cultuur en identiteit verlaten. Zowel de theoretische kaders als de praktijkervaringen die in dit boek aan de orde komen gaan veel breder dan het huidige politieke debat. Identiteit is meer dan enkel etnische diversiteit en ‘de islam’. Jongeren uit ‘ideaal Brussel’ maken brandhout met het populaire denken over diversiteit en identiteit, aldus Dany Neudt, Ico Maly en Bleri Lleshi. Zij laten zich niet in hokjes stoppen en ervaren interculturaliteit als iets dynamisch:

“Dus waar hoor je dan thuis? Nou ja, je creëert natuurlijk je eigen cultuur en dan ga je met alle buitenbeentjes die je kent een eigen cultuur vormen en pik je steeds dingen op, ook van hun culturen”

“Ik heb het gevoel dat ze in België zelf niet eens weten wat een Belg is, laat staan wat ik moet doen om een Belg te zijn, dus heb ik het gevoel dat het een open deur is om te maken wat we eigenlijk willen”

Bleri Lleshi sluit hier in zijn afsluitende essay bij aan en geeft een kritische reflectie op het identiteitsdebat in Vlaanderen. Hij pleit voor een vernieuwd identiteitsdebat dat aansluit bij de realiteit van vandaag. Een debat waarin op een constructieve manier met verschillen wordt omgegaan in plaats van mensen te verdelen.


<< Terug