Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

De grote stap: van voorziening naar volwassenheid

Vzw Cachet   (2013)

De grote stap: van voorziening naar volwassenheid

Er is al veel geschreven over knelpunten die jongvolwassenen ervaren wanneer ze op eigen benen verder moeten. De bestaande onderzoeken, nota’s, rapporten en brochures vertrekken meestal vanuit hulpverlenersperspectief. Cachet benadert dit thema vanuit het perspectief van de jongvolwassenen zelf. Hun ervaringskennis kan inspirerend zijn voor zowel jongeren die voor ‘de grote stap staan’, als voor hulpverleners die hen daarin begeleiden en beleidsmensen die de structuren uittekenen.

Cachet stelt twee publicaties gratis ter beschikking. Een brochure voor jongeren die op het punt staan hun voorziening te verlaten. Deze brochure geeft ondersteuning, tips en tricks van ‘mensen met ervaring’ zodat ze beter gewapend kunnen starten aan het avontuur. Daarnaast is er een nota met aanbevelingen voor hulpverleners en beleidsmensen die uit de interviews met jongvolwassenen naar voren kwamen. Deze aanbevelingen bevatten een leidraad voor de omgang met jongvolwassenen en een stimulans om out of the box te denken en flexibel in te spelen op de noden die zich aandienen.

<< Terug